ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

    หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วนซ่อมบำรุง

วัสดุสิ้นเปลืองที่พร้อมใช้งาน

เมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดอายุ คุณสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองชนิดต่อไปนี้ให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณได้
บันทึก
ขึ้นอยู่กับตัวเลือกและโหมดงานที่ใช้ อายุการใช้งานของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน
  หมายเหตุ
เมื่อเลือกซื้อตลับผงหมึกใหม่หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ต้องซื้อในประเทศเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ไม่เช่นนั้น ตลับผงหมึกใหม่หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้เนื่องจากการกำหนดค่าของตลับผงหมึกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ
ประเภท
รุ่น
อายุการใช้งานเฉลี่ย
ชื่อชิ้นส่วน
ตลับผงหมึก
X322x, X328x series
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีดำพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: ประมาณ 20,000 หน้าแบบมาตรฐาน
CLT-K804S (สีดำ)
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: ประมาณ 15,000 หน้าแบบมาตรฐาน (สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง)
CLT-C804S (สีฟ้า)
CLT-M804S (สีชมพู)
CLT-Y804S (สีเหลือง)
K325x, K330x series
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีดำพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: ประมาณ 25,000 หน้าแบบมาตรฐาน
MLT-D704S (สีดำ)
ชุดภาพ
X322x, X328x series
ปริมาณ 50,000 หน้า
CLT-R804
K325x, K330x series
ปริมาณ 100,000 หน้า
MLT-R704
ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
X322x, X328x series
ปริมาณ 33,700 หน้า
CLT-W808
K325x, K330x series
ปริมาณ 100,000 หน้า
MLT-W708
ก. ค่าเฉลี่ยจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ที่ประกาศนั้นคำนวณตามการพิมพ์ที่มีปริมาณเนื้อหา 5% ของหน้า
ข. ค่าเฉลี่ยจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ที่ประกาศนั้นคำนวณตามการพิมพ์ที่มีปริมาณเนื้อหา 6% ของหน้า

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งาน

สามารถซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุให้กับเครื่องพิมพ์ได้
บันทึก
หากในคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่มีข้อมูลวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรุ่นของเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมตามรุ่นเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
เลข
อุปกรณ์เสริม
ฟังก์ชัน
ชื่อชิ้นส่วน
1
ชุดแฟ็กซ์
ชุดแฟ็กซ์ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นแฟ็กซ์ได้
CLX-FAX160
2
ชุด FDI (อินเทอร์เฟซอุปกรณ์บุคคลที่สาม)
การ์ดนี้จะติดตั้งไว้ภายในเครื่องพิมพ์ เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์บุคคลที่สาม เช่น อุปกรณ์ควบคุมเหรียญ หรือตัวอ่านการ์ดได้ อุปกรณ์เหล่านั้นจะช่วยให้สามารถให้บริการการพิมพ์แบบชำระเงินในเครื่องพิมพ์ของคุณได้
CLX-KIT10F
3
ชุดระบบไร้สาย, NFC
หากต้องการซื้อชุดระบบไร้สาย/NFC โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกหรือผู้แทนจำหน่ายที่เป็นผู้ขายเครื่องพิมพ์ เฉพาะผู้ให้บริการ ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถติดตั้งชุดระบบไร้สาย/NFC ได้
SL-NWE001X
4
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (ฮาร์ดดิสก์)
ชุดฮาร์ดดิสก์นี้จะช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
SCX-HDK471
5
ตัวป้อนกระดาษแบบคู่
หากประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทางกระดาษบ่อย ๆ คุณสามารถติดตั้งถาดเพิ่มเติมได้ ถาดเสริมนี้สามารถจุกระดาษได้สูงสุด 1,040 แผ่น สามารถพิมพ์เอกสารโดยใช้วัสดุพิมพ์ในถาดได้หลากหลายขนาดและประเภท
SL-PFP502D
6
แท่นวางตู้เก็บ
สามารถวางเครื่องพิมพ์ไว้ในตู้เก็บที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ หากจำเป็น ยังช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยล้อที่ฐาน รวมทั้งจัดเก็บสิ่งของจิปาถะ เช่น กระดาษ ไว้ภายในตู้ได้อีกด้วย
SL-DSK502T
7
ตัวเข้าเล่ม
ตัวเข้าเล่มนี้จะช่วยให้สามารถเรียง จัดกลุ่ม และเย็บงานพิมพ์ได้
SL-FIN501L
8
ชุดเจาะรู
ชุดอุปกรณ์นี้จะช่วยให้สามารถเจาะรูเพื่อจัดเก็บงานพิมพ์ได้
SL-HPU501x
9
ตลับลวดเย็บกระดาษ
ลวดเย็บ 3x5,000 ตัวต่อแพคเกจ รองรับความหนาได้สูงสุด 50 แผ่นต่อหนึ่งตำแหน่งเย็บ
SCX-STP000
10
ตัวคั่นงาน
ตัวคั่นงานจะช่วยให้สามารถจัดเรียงงานพิมพ์ได้
SL-JSP500S
ก. เฉพาะรุ่น K325x, K330x series
ข. เฉพาะรุ่น K330x, X328x series
ค. จะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมนี้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวเข้าเล่มเสริมไว้เท่านั้น

ชิ้นส่วนบำรุงรักษาที่พร้อมใช้งาน

เปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่เสมอ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์และการป้อนกระดาษ อันเนื่องมาจากชิ้นส่วนสึกหรอ โดยส่วนใหญ่ ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงได้แก่ ลูกกลิ้ง สายพาน และปุ่มกด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเปลี่ยนและชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น เฉพาะผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ซึ่งผ่านการรับรองเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงได้ หากต้องการซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุง โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ข้อมูลระยะเวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงจะอยู่ในโปรแกรม Samsung Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung) หรือบน UI (อินเทอร์เฟซผู้ใช้) หากเครื่องพิมพ์มีหน้าจอแสดงผล ระยะเวลาเปลี่ยนจะแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน ชนิดกระดาษ ขนาดกระดาษ และความซับซ้อนของงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย