ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การพิมพ์ด้วย UNIX

บันทึก
อาจไม่สามารถใช้งานบางคุณสมบัติ หรือระบบอาจไม่รองรับบางคุณสมบัติ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณหรือตัวเลือกของเครื่องพิมพ์

การดำเนินงานพิมพ์

หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไฟล์ภาพ ข้อความ หรือ PostScript ที่ต้องการพิมพ์
1
เรียกใช้งานคำสั่ง "printui <file_name_to_print>"
เช่น หากคุณต้องการพิมพ์ "document1":
printui document1
การดำเนินการนี้จะเป็นการเปิด UNIX Printer Driver Print Job Manager (ตัวจัดการงานพิมพ์) ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพ์ต่าง ๆ ได้
2
เลือกเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มไว้แล้ว
3
เลือกตัวเลือกการพิมพ์จากหน้าต่าง เช่น Page Selection (การเลือกหน้า)
4
เลือกจำนวนสำเนาที่้ต้องการจากใน Number of Copies (จำนวนสำเนา)
บันทึก
หากต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มาจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ ให้กด Properties (คุณสมบัติ)
5
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเริ่มงานพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

UNIX Printer Driver Print Job Manager (ตัวจัดการงานพิมพ์) คือที่ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกงานพิมพ์ต่าง ๆ ได้จากใน Properties (คุณสมบัติ) เครื่องพิมพ์
และยังสามารถใช้ปุ่มลัดต่อไปนี้ได้อีกด้วย: "H" สำหรับ Help (วิธีใช้) "O" สำหรับ OK (ตกลง) "A" สำหรับ Apply (นำไปใช้) และ "C" สำหรับ Cancel (ยกเลิก)

แท็บ General (ทั่วไป)

 • Paper Size (ขนาดกระดาษ): ตั้งค่าขนาดกระดาษ เช่น A4, Letter หรือขนาดกระดาษอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของคุณ
 • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทของกระดาษ ตัวเลือกที่ใช้ได้ในช่องรายการได้แก่: Printer Default (ค่าเริ่มต้นเครื่องพิมพ์) Plain (ธรรมดา) และ Thick (หนา)
 • Paper Source (ต้นทางกระดาษ): เลือกว่าต้องการใช้กระดาษจากถาดใด ตามค่าเริ่มต้น จะเป็น Auto Selection (การเลือกโดยอัตโนมัติ)
 • Orientation (การวางแนว): เลือกทิศทางที่จะพิมพ์ข้อมูลบนหน้า
 • Duplex (พิมพ์สองด้าน): พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านเพื่อประหยัดกระดาษ
  บันทึก
  อาจไม่สามารถใช้งานการพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ/แมนนวลได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ lpr หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อการพิมพ์แบบหน้าคู่-คี่ได้
 • Multiple pages (หลายหน้า): พิมพ์หลายๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งด้าน
 • Page Border (ขอบหน้า): เลือกสไตล์ของขอบ (เช่น Single-line hairline (เส้นคมเดี่ยว) Double-line hairline (เส้นคมคู่))

แท็บ Image (ภาพ)

ในแท็บนี้ คุณจะสามารถปรับความสว่าง ความละเอียด หรือตำแหน่งภาพของเอกสารของคุณได้

แท็บ Text (ข้อความ)

เลือกระยะห่างของอักขระ พื้นที่ว่างระหว่างบรรทัด หรือคอลัมน์ของงานพิมพ์จริง

แท็บ Margins (ระยะห่าง)

 • Use Margins (ใช้ระยะห่าง): ตั้งค่าระยะห่างจากขอบสำหรับเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการเปิดใช้งานระยะห่างไว้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระยะห่างได้ โดยการเปลี่ยนแปลงค่าในช่องที่ตรงกัน ตามค่าเริ่มต้น ค่าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษที่เลือก
 • Unit (หน่วย): เปลี่ยนแปลงหน่วยเป็นจุด นิ้ว หรือเซนติเมตร

แท็บการตั้งค่าเฉพาะเครื่องพิมพ์

เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ในกรอบ JCL และ General (ทั่วไป) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ตัวเลือกเหล่านี้เป็นตัวเลือกเฉพาะของเครื่องพิมพ์ และจะขึ้นอยู่กับไฟล์ PPD


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย