ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress SL-M3820 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ระบบจะแสดงข้อความบนแผงควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีแดงค้าง
ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องของคุณ
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกช้า ๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย