ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การพิมพ์ด้วย Linux

  บันทึก
อาจไม่สามารถใช้งานบางคุณสมบัติ หรือระบบอาจไม่รองรับบางคุณสมบัติ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณหรือตัวเลือกของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์จากแอพพลิเคชัน
มีแอพพลิเคชัน Linux จำนวนมากที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ได้ด้วยระบบการพิมพ์ UNIX ทั่วไป (CUPS) เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์จากแอพพลิเคชันการพิมพ์ Linux ใด ๆ ก็ได้
1
เปิดเอกสารที่ต้องการพิมพ์
2
เปิดเมนู File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Page Setup (ตั้งค่าหน้า) (Print Setup (ตั้งค่าการพิมพ์) ในแอพพลิเคชันบางตัว)
3
เลือกขนาดกระดาษ การวางแนว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว คลิก นำไปใช้
4
เปิดเมนู File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)
5
เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พิมพ์
6
เลือกจำนวนสำเนาและระบุหมายเลขหน้าที่ต้องการพิมพ์
7
เปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ ในแต่ละแท็บตามความจำเป็น
8
คลิก Print (พิมพ์)
  บันทึก
อาจไม่สามารถใช้งานการพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ/แมนนวลได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ หรือคุณสามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ lpr หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับการพิมพ์แบบหน้าคู่-คี่ได้ (ดูที่ "คุณสมบัติแยกตามรุ่น" ในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ)
การพิมพ์ไฟล์
คุณสามารถพิมพ์ข้อความ ภาพ หรือไฟล์ pdf บนเครื่องพิมพ์ของคุณ ด้วย CUPS มาตรฐานโดยตรงจากอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง CUPS lp หรือยูทิลิตี lpr จะช่วยให้สามารถใช้งานตัวเลือกการพิมพ์เหล่านี้ได้ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์เหล่านี้ได้โดยใช้รูปแบบคำสั่งด้านล่าง:
"lp-d <printer name> -o <option> <file name>"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า lp หรือ lpr man บนระบบของคุณ
การกำหนดค่าคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์เริ่มต้น หรือประเภทการเชื่อมต่อได้โดยใช้ยูทิลิตีการพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ
1
เรียกใช้งานยูทิลิตีการพิมพ์ (ไปที่เมนู System (ระบบ) > Administration (การจัดการ) > Printing (การพิมพ์) หรือเรียกใช้งานคำสั่ง "system-config-printer" ในโปรแกรม Terminal)
2
เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้ง
3
เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นตัวเลือกการพิมพ์ หรือประเภทการเชื่อมต่อ
4
คลิกที่ปุ่ม Apply (นำไปใช้)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย