ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การใส่ต้นฉบับ

ใช้กระจกเครื่องสแกนหรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบย้อนกลับ (RADF) ในการใส่ต้นฉบับที่จะทำสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์
บนกระจกเครื่องสแกน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ใน RADF หากระบบตรวจพบต้นฉบับใน RADF เครื่องพิมพ์จะให้ความสำคัญกับต้นฉบับดังกล่าวก่อนต้นฉบับบนกระจกเครื่องสแกน หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกเครื่องสแกน
การเตรียมต้นฉบับ
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 25 x 25 มม. (1.0 x 1.0 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 297 x 432 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 1. เปิด RADF
  รูปภาพ : เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกเครื่องสแกน จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : จัดแนวกระดาษ
 3. ปิด RADF
  บันทึก
 • การเปิด RADF ทิ้งไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลให้คุณภาพสำเนาลดลงและใช้งานผงหมึกมากขึ้น
 • ฝุ่นบนกระจกของเครื่องสแกนอาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • ขณะทำสำเนาหน้ากระดาษจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยก RADF จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. (1 นิ้ว) ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาทิ้งไว้
  หมายเหตุ
 • ระวังอย่าทำให้กระจกของเครื่องสแกนแตก อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้
 • อย่าวางมือไว้บนกระจกเครื่องสแกนขณะปิด RADF RADF อาจกระแทกมือคุณและได้รับบาดเจ็บได้
 • ห้ามมองไปที่แสงจากด้านในของเครื่องสแกนขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา
ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบย้อนกลับ (RADF)
การเตรียมต้นฉบับ
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 140 x 140 มม. (5.5 x 5.5 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 297 x 432 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
 • RADF สามารถตรวจจับกระดาษ A5 LEF, Letters หรือ A4 SEF, Legal SEF, A3 SEF ได้โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพ์ อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ
ขณะใช้งาน RADF จะสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 100 แผ่น (80 g/m2, กระดาษบอนด์ 20 ปอนด์) ต่อหนึ่งงาน
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่
 2. ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลงใน RADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่โดยหงายขึ้น
    บันทึก
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ต้นฉบับติดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงความจุกระดาษสูงสุดในถาด
   รูปภาพ : ความจุสูงสุด
  1. เครื่องหมายแสดงความจุกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง
    บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก RADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย