ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 -การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกช้า ๆ
ภาพอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องของคุณ การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย