ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

เอกสารนี้จะรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง Samsung บางรุ่นหรือทุกรุ่น ในส่วนของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Windows, Mac, Linux, PostScript
ปัญหาทั่วไปของ Windows
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ข้อความ “File in Use” (มีการใช้งานไฟล์อยู่) ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง
ออกจากแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมด ลบซอฟต์แวร์ทั้งหมดออกจากกลุ่มเริ่มต้นระบบ แล้วรีสตาร์ท Windows ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่
ข้อความ “General Protection Fault”, “Exception OE”, “Spool 32” หรือ “Illegal Operation” ปรากฏขึ้น
ปิดแอพพลิเคชันอื่นทั้งหมด รีบูต Windows แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
ข้อความ "Fail to Print", "A printer timeout error occurred" ปรากฏขึ้น
ข้อความเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์ รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์เสร็จ หากข้อความปรากฏขึ้นในโหมดพร้อม หรือหลังจากการพิมพ์เสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและ/หรือว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
Samsung Printer Experience จะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะคลิกที่ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
ยังไม่ได้ติดตั้ง Samsung Printer Experience ดาวน์โหลดแอพจาก Windows Store แล้วทำการติดตั้ง
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกอุปกรณ์ใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) คลิกแท็บ Ports (พอร์ต)
(Control Panel (แผงควบคุม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) > คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณและเลือก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์))
หากตั้งค่าพอร์ตเป็น File หรือ LPT ให้ยกเลิกการเลือก และเลือก TCP/IP, USB หรือ WSD
  บันทึก
โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Microsoft Windows ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows
ปัญหาทั่วไปของ Mac
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ไฟล์ PDF อย่างถูกต้อง บางส่วนของกราฟิก ข้อความ หรือภาพประกอบขาดหายไป
การพิมพ์ไฟล์ PDF เป็นภาพอาจสามารถพิมพ์ไฟล์ได้ เปิด Print As Image (พิมพ์เป็นภาพ) จากตัวเลือกการพิมพ์ Acrobat
  บันทึก
ซึ่งจะใช้เวลาพิมพ์นานขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ไฟล์ PDF เป็นภาพ
ตัวอักษรบางตัวแสดงผลผิดปกติในระหว่างการพิมพ์ใบปะหน้า
Mac OS ไม่สามารถสร้างแบบอักษรได้ในขณะที่พิมพ์ใบปะหน้า ตัวอักษรและตัวเลขภาษาอังกฤษแสดงผลปกติบนใบปะหน้า
ขณะพิมพ์เอกสารใน Mac ด้วย Acrobat Reader 6.0 หรือสูงกว่า สีที่พิมพ์ออกมานั้นไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าความละเอียดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณนั้นตรงกับที่ใช้ใน Acrobat Reader
  บันทึก
โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Mac ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Mac
ปัญหาทั่วไปของ Linux
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่มี xsane หรือแอพพลิเคชันการสแกนพื้นฐานบนเครื่องพิมพ์ Linux ของฉัน
สำหรับ Linux บางเวอร์ชัน อาจไม่มีแอพพลิเคชันการสแกนเริ่มต้น หากต้องใช้คุณสมบัติการสแกน ให้ติดตั้งหนึ่งในแอพพลิเคชันการสแกนโดยใช้ศูนย์ดาวน์โหลดที่ได้รับจาก OS (เช่น ศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu สำหรับ Ubuntu, ติดตั้ง/ลบซอฟต์แวร์สำหรับ openSUSE, ซอฟต์แวร์สำหรับ Fedora)
ไม่พบเครื่องสแกนผ่านเครือข่าย
สำหรับ Linux บางเวอร์ชัน จะมีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ที่รัดกุม ซึ่งอาจขวางไม่ให้ตัวติดตั้งเปิดพอร์ตที่จำเป็นสำหรับการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย ในกรณีดังกล่าว ให้เปิดพอร์ต - 22161 ด้วยตัวเอง หรือปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราวขณะใช้งานเครื่องพิมพ์
เมื่อสั่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งชุด เครื่องไม่พิมพ์ชุดที่สอง
ปัญหาจะเกิดกับ Ubuntu 12.04 เนื่องจากมีปัญหาในตัวกรอง CUPS มาตรฐาน 'pdftops' อัพเดตแพ็คเกจ 'cups-filters' เป็นเวอร์ชัน 1.0.18 to เพื่อแก้ไขปัญหา ('pdftops' เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ 'cups-filters')
ไม่สามารถลบเครื่องหมายถูกออกจากตัวเลือกจัดเรียงใน Print Dialog (กล่องโต้ตอบการพิมพ์)
สำหรับบางเวอร์ชัน GNOME Print Dialog (กล่องโต้ตอบการพิมพ์ GNOME) จะมีปัญหากับการจัดการตัวเลือกจัดเรียง ในการแก้ไขปัญหา ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเลือกจัดเรียงเป็น False ด้วยยูทิลิตีการพิมพ์ของระบบ (เรียกใช้งาน "system-config-printer" ในโปรแกรม Terminal)
การพิมพ์จะทำงานแบบพิมพ์สองด้านเสมอ
ปัญหาการพิมพ์สองด้านนี้จะพบในแพคเกจ Ubuntu 9.10 CUPS อัพเดตเวอร์ชัน CUPS เป็น 1.4.1-5ubuntu2.2
เพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านยูทิลิตีการพิมพ์ของระบบไม่ได้
ปัญหาจะเกิดขึ้นบน Debian 7 เนื่องจากข้อบกพร่องในแพคเกจ 'system-config-printer' ของระบบติดตามบั๊ก Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgl?bug=662813) โปรดใช้วิธีอื่นในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ (เช่น CUPS WebUI)
ขนาดกระดาษและการวางแนวถูกปิดใช้งานใน Print Dialog (กล่องโต้ตอบการพิมพ์) ขณะเปิดไฟล์ข้อความ
ปัญหาจะเกิดขึ้นบน Fedora 19 และเกี่ยวข้องกับโปรแกรมแก้ไขข้อความ 'leafpad' บน Fedora 19 โปรดใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น เช่น 'gedit'
การพิมพ์ทำให้ภาพถูกแบ่งส่วน
ปัญหานี้เกิดขึ้นใน openSUSE 13.2 เนื่องจากระบบส่งโกสต์สคริปต์ที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตแพคเกจ 'cups-filters-ghostscript' ด้วยคำสั่ง "zypper install --force cups-filters-ghostscript" หรือยูทิลิตี "Install/Remove Software" (ติดตั้ง/ลบซอฟต์แวร์)
ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF ได้
เกิดปัญหาขึ้นกับ openSUSE 12.3 และมีปัญหาบางอย่างใน CUPS (ระบบการพิมพ์ UNIX ทั่วไป) แบบมาตรฐาน ตัวกรอง 'pdftops' อาจส่งผลกระทบต่อเอกสาร PDF บางอย่าง (ดูเหมือนว่าปัญหานี้จะเกี่ยวกับแบบอักษรที่ใช้ใน PDF) เนื่องจากปัญหานี้ส่งผลให้เกิดการสร้าง PostScript ที่ไม่ถูกต้อง และเครื่องพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์ได้ เรากำลังรอแพทช์แก้ไขอยู่
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์
  • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ในระบบของคุณหรือยัง เปิด Unified Driver Configurator และไปที่แท็บ Printers (เครื่องพิมพ์) ในหน้าต่าง Printers configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) เพื่อดูรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณนั้นปรากฏอยู่บนรายการ หากไม่พบ ให้เปิด Add new printer wizard (วิซาร์ดการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่) เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานหรือยัง เปิด Printers configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณบนรายการเครื่องพิมพ์ ดูคำอธิบายในหน้าต่าง Selected printer (เครื่องพิมพ์ที่เลือก) หากในสถานะมีสตริง Stopped (หยุด) ให้กดปุ่ม Start (เริ่ม) หลังจากนั้น เครื่องพิมพ์ควรที่จะกลับมาทำงานได้ตามปกติ สถานะ "stopped" (หยุด) อาจทำงานเมื่อเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นขณะทำการพิมพ์
  • ตรวจสอบว่าแอพพลิเคชันของคุณมีตัวเลือกการพิมพ์พิเศษ เช่น "-oraw" หรือไม่ หากระบุ "-oraw" ไว้ในพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง ให้ลบออก เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับ Gimp front-end ให้เลือก Print (พิมพ์) > Setup printer (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) จากนั้นแก้ไขพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งในรายการคำสั่ง
ข้อผิดพลาด "Cannot open port device file" (ไม่สามารถเปิดไฟล์อุปกรณ์สำหรับพอร์ตได้) จะเกิดขึ้นขณะพิมพ์เอกสาร
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์งานพิมพ์ (เช่น โดยใช้ LPR GUI) ขณะที่อยู่ระหว่างการพิมพ์งาน เซิร์ฟเวอร์ CUPS (ระบบการพิมพ์ UNIX ทั่วไป) เวอร์ชันที่รู้จัก จะหยุดงานพิมพ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นลองรีสตาร์ทงานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจาก Unified Linux Driver จะล็อคพอร์ตขณะพิมพ์ การที่ไดรเวอร์หยุดทำงานกะทันหัน ส่งผลให้พอร์ตถูกล็อค และจะไม่สามารถพิมพ์งานหลังจากนั้นได้ หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น ให้พยายามปลดล็อคพอร์ตโดยการเลือก Release port (ปลดล็อคพอร์ต) ในหน้าต่าง Port configuration (การกำหนดค่าพอร์ต)
ขณะพิมพ์เอกสารผ่านเครือข่าย ใน SuSE 9.2 เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์
CUPS (ระบบการพิมพ์ UNIX ทั่วไป) เวอร์ชันที่แจกจ่ายไปพร้อมกับ SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) จะมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ipp (โปรโตคอลการพิมพ์อินเทอร์เน็ต) ใช้การพิมพ์ซ็อคเก็ตแทน ipp หรือติดตั้ง CUPS (ระบบการพิมพ์ UNIX ทั่วไป) เวอร์ชันที่ใหม่กว่า (cups-1.1.22 หรือสูงกว่า)
  บันทึก
โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Linux ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Linux
ปัญหาทั่วไปของ PostScript
สถานการณ์ต่อไปนี้ เป็นปัญหาเฉพาะภาษา PostScript และอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานภาษาเครื่องพิมพ์ที่หลากหลาย
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
โซลูชัน
ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ PostScript ได้
อาจติดตั้งไดรเวอร์ PostScript ไม่ถูกต้อง
  • ติดตั้งไดรเวอร์ PostScript
  • พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและยืนยันว่า PostScript เวอร์ชันดังกล่าวสามารถใช้พิมพ์ได้
  • หากยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
พิมพ์รายงาน Limit Check Error (ข้อผิดพลาดการตรวจสอบขีดจำกัด)
งานพิมพ์ซับซ้อนเกินไป
คุณอาจต้องลดความซับซ้อนของหน้า หรือติดตั้งหน่วยความจำเพิ่ม
พิมพ์หน้าข้อผิดพลาด PostScript
งานพิมพ์อาจไม่ใช่ PostScript
ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานพิมพ์เป็นงาน PostScript ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันจำเป็นต้องได้รับการตั้งค่า หรือต้องมีเฮดเดอร์ไฟล์ PostScript ที่จะส่งไปยังเครื่องพิมพ์
ไม่ได้เลือกถาดเสริมในไดรเวอร์
ไม่ได้กำหนดค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้รับรู้ถาดเสริม
เปิดคุณสมบัติไดรเวอร์ของ PostScript เลือกแท็บ Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์) จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกถาด
ขณะพิมพ์เอกสารใน Mac ด้วย Acrobat Reader 6.0 หรือสูงกว่า สีที่พิมพ์ออกมานั้นไม่ถูกต้อง
การตั้งค่าความละเอียดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจไม่ตรงกับการตั้งค่าใน Acrobat Reader
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าความละเอียดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณนั้นตรงกับที่ใช้ใน Acrobat Reader

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย