ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2835 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีส้มค้าง
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาด้านหน้า
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกช้า ๆ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย