ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่อง

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่อง เอกสารต้นฉบับอาจติดได้ทั้งบริเวณด้านหน้าของเครื่องสแกน ด้านในเครื่องสแกน หรือส่วนทางออกของเครื่องสแกน เมื่อเอกสารติดขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบย้อนกลับ (RADF) จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ใช้กระจกสแกนสำหรับเอกสารต้นฉบับกระดาษหนา บาง หรือกระดาษแบบผสม
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกช้า ๆ
ภาพอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องของคุณ การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย