ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วนซ่อมบำรุง

วัสดุสิ้นเปลืองที่พร้อมใช้งาน

เมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดอายุ คุณสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้กับเครื่องของคุณได้
K425x, K430x, K435x series
ประเภท
จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้เฉลี่ย
ชื่อชิ้นส่วน
ตลับผงหมึก
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีดำพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: 25,000 หน้าแบบมาตรฐาน
MLT-D708S (สีดำ)
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีดำพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: 35,000 หน้าแบบมาตรฐาน
MLT-D708L (สีดำ)
ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
ประมาณ 100,000 หน้า
MLT-W708
ก. ค่าเฉลี่ยจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ที่ประกาศนั้นคำนวณตามการพิมพ์เอกสารที่มีปริมาณเนื้อหา 6% ของหน้า
X422x, X425x, X430x series
ประเภท
จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้เฉลี่ย
ชื่อชิ้นส่วน
ตลับผงหมึก
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีดำพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: 23,000 หน้า
CLT-K808S (สีดำ)
จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ตลับผงหมึกสีพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง: 20,000 หน้า (สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง)
CLT-C808S (สีฟ้า)
CLT-M808S (สีชมพู)
CLT-Y808S (สีเหลือง)
ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
ประมาณ 33,700 หน้า
CLT-W808
ก. ค่าเฉลี่ยจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ที่ประกาศนั้นคำนวณตามการพิมพ์เอกสารที่มีปริมาณเนื้อหา 5% ของหน้า
บันทึก
ขึ้นอยู่กับตัวเลือกและโหมดงานที่ใช้ อายุการใช้งานของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน
  หมายเหตุ
เมื่อเลือกซื้อตลับผงหมึกใหม่หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ต้องซื้อในประเทศเดียวกันกับเครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ไม่เช่นนั้น ตลับผงหมึกใหม่หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องของคุณได้เนื่องจากการกำหนดค่าของตลับผงหมึกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ
  หมายเหตุ
ควรซื้อวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงตลับผงหมึก จากในประเทศเดียวกันกับที่ซื้อเครื่องเท่านั้น มิเช่นนั้น วัสดุสิ้นเปลืองอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องได้ เนื่องจากโครงสร้างระบบของอุปกรณ์เหล่านี้ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งาน

สามารถซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุให้กับเครื่องได้
อุปกรณ์เสริม
ฟังก์ชัน
ชื่อชิ้นส่วน
แท่นวางตู้เก็บ
สามารถวางเครื่องไว้ในตู้เก็บที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก และหากจำเป็น ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยล้อที่ฐาน รวมทั้งจัดเก็บสิ่งของจิปาถะ เช่น กระดาษ ไว้ภายในตู้ได้อีกด้วย
CLX-DSK502T
ตัวป้อนคาสเซ็ทคู่
หากประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทางกระดาษบ่อย ๆ คุณสามารถติดตั้งถาดเพิ่มเติมได้ ถาดเสริมนี้สามารถจุกระดาษได้สูงสุด 1,040 แผ่น ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสารในขนาดและวัสดุพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ได้จากภายในถาด
CLX-PFP502D
โต๊ะทำงาน
วางอุปกรณ์รับรองความถูกต้องภายนอก หรือสิ่งของจิปาถะไว้บนโต๊ะทำงาน
CLX-WKT000
SL-WKT101
ชุดแฟ็กซ์
ชุดแฟ็กซ์ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องเป็นแฟ็กซ์ได้
CLX-FAX160
ชุดแฟ็กซ์มัลติไลน์
ชุดแฟ็กซ์มัลติไลน์ช่วยให้สามารถใช้งานแฟ็กซ์เพิ่มอีกหนึ่งสายได้
SL-FAX2501
ชุด FDI (อินเทอร์เฟซอุปกรณ์บุคคลที่สาม)
การ์ดนี้จะติดตั้งไว้ภายในเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์บุคคลที่สาม เช่น อุปกรณ์ควบคุมเหรียญ หรือตัวอ่านการ์ดได้ อุปกรณ์เหล่านั้นจะช่วยให้สามารถให้บริการการพิมพ์แบบชำระเงินในเครื่องของคุณได้
CLX-KIT10F
ตัวคั่นงาน
ตัวคั่นงานจะช่วยให้เครื่องสามารถจัดเรียงงานพิมพ์ได้
SL-JSP500S
ตัวเข้าเล่ม
ตัวเข้าเล่มจะช่วยให้สามารถเรียง จัดกลุ่ม และเย็บงานพิมพ์ได้
SL-FIN501L
ตัวเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็ก
ตัวเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็กจะช่วยให้สามารถพับ เรียง จัดกลุ่ม เย็บ และทำหนังสือจากงานพิมพ์
SL-FIN702B: X422x, X425x, X430x series
SL-FIN703B: K425x, K430x, K435x series
ตัวเข้าเล่มปริมาณสูง
ตัวเข้าเล่มปริมาณสูงจะช่วยให้สามารถเรียง จัดกลุ่ม และเย็บงานพิมพ์ปริมาณสูงได้
SL-FIN702H: X422x, X425x, X430x series
SL-FIN703H: K425x, K430x, K435x series
ชุดเจาะรู (ตัวเข้าเล่ม)
ชุดอุปกรณ์นี้จะช่วยให้สามารถเจาะรูเพื่อจัดเก็บงานพิมพ์ได้
SL-HPU501x
ชุดเจาะรู (ตัวเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็ก ตัวเข้าเล่มปริมาณสูง)
ชุดอุปกรณ์นี้จะช่วยให้สามารถเจาะรูเพื่อจัดเก็บงานพิมพ์ได้
SL-HPU701x
ตลับลวดเย็บ (ตัวเข้าเล่มภายใน ลวดเย็บหนังสือเล่มเล็ก)
ลวดเย็บ 3x5000 ตัวต่อแพ็คเกจ รองรับความหนาได้สูงสุด 50 แผ่นต่อหนึ่งตำแหน่งเย็บ
SCX-STP000
ชุดระบบไร้สาย, NFC
หากต้องการซื้อชุดระบบไร้สาย/NFC โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกหรือผู้แทนจำหน่ายที่เป็นผู้ขายเครื่อง เฉพาะผู้ให้บริการ ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถติดตั้งชุดระบบไร้สาย/NFC ได้
SL-NWE001X
ชุดเครือข่ายเพิ่มเติม
ชุดเครือข่ายเพิ่มเติมช่วยให้สามารถใช้งานเครือข่ายเพิ่มอีกหนึ่งสายได้
SL-NWA001N

ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงที่พร้อมใช้งาน

เปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่เสมอ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์และการป้อนกระดาษ อันเนื่องมาจากชิ้นส่วนสึกหรอ โดยส่วนใหญ่ ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงได้แก่ ลูกกลิ้ง สายพาน และปุ่มกด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเปลี่ยนและชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น เฉพาะผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องซึ่งผ่านการรับรองเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงได้ หากต้องการซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุง โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่อง ข้อมูลระยะเวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมบำรุงจะอยู่ในโปรแกรม Samsung Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์ Samsung) หรือบน UI (อินเทอร์เฟซผู้ใช้) หากเครื่องมีหน้าจอแสดงผล ระยะเวลาเปลี่ยนจะแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน ชนิดกระดาษ ขนาดกระดาษ และความซับซ้อนของงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย