ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ MFP Samsung - การใช้ Samsung Easy Document Creator

บันทึก
 • เฉพาะผู้ใช้ Windows OS เท่านั้น ที่สามารถใช้งาน Samsung Easy Document Creator ได้
 • ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการใช้งาน Samsung Easy Document Creator ได้แก่ Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่า และ Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
 • Samsung Easy Document Creator จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์
Samsung Easy Document Creator เป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ในการสแกน รวบรวม และบันทึกเอกสารในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบ .epub แอพพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
 • Image Scanning (การสแกนภาพ): ใช้เพื่อสแกนภาพทั้งแบบภาพเดียวหรือหลายภาพ
 • Document Scanning (การสแกนเอกสาร): ใช้เพื่อสแกนเอกสารที่มีแต่ข้อความ หรือมีทั้งข้อความและภาพ
 • Text Converting (การแปลงข้อความ): ใช้เพื่อสแกนเอกสารที่จำเป็นต้องบันทึกในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้
 • Book Scanning (การสแกนหนังสือ): ใช้เพื่อสแกนหนังสือด้วยเครื่องสแกนแบบแฟลตเบด
 • SNS Upload (อัพโหลด SNS): ใช้เพื่ออัพโหลดภาพที่สแกน หรือภาพที่มีอยู่แล้วไปยังเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ (SNS) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • E-Book Conversion (การแปลงอีบุ๊ก: ใช้เพื่อสแกนเอกสารหลายฉบับและรวมเป็นอีบุ๊กเล่มเดียว หรือรวมไฟล์ที่มีอยู่หลาย ๆ ไฟล์เป็นอีบุ๊ก.
 • Plug-in (ปลั๊กอิน): สแกนและแฟ็กซ์โดยตรงจากโปรแกรม Microsoft Office

การสแกนด้วย Easy Document Creator

 1. วางเอกสารแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกน หรือใส่เอกสารหลาย ๆ แผ่นโดยหงายหน้าที่ต้องการสแกนเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่เอกสารเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนกระดาษได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ)
 2. จากเมนู Windows Start (เริ่ม) คลิก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > Samsung Printers (เครื่องพิมพ์ Samsung)
  สำหรับ Mac ให้เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชัน) > โฟลเดอร์ Samsung
 3. คลิก Samsung Easy Document Creator
 4. คลิก Scan (สแกน) จากหน้าจอหลัก
 5. เลือกประเภทการสแกน จากนั้นคลิก Start (เริ่ม)
 6. ปรับแต่งภาพหากจำเป็น (คลิก Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) และ More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม))
 7. คลิก Scan (สแกน) เพื่อสแกนภาพสุดท้าย หรือคลิก Prescan (พรีสแกน) เพื่อดูภาพตัวอย่างอีกหนึ่งภาพ
 8. เลือก Save to Location (บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้ง) Send to Email (ส่งไปยังอีเมล) หรือ Send to SNS (ส่งไปยัง SNS)
 9. คลิก Save (บันทึก) (เพื่อบันทึกภาพที่สแกน) Send (ส่ง) (เพื่อส่งอีเมลภาพที่สแกน) หรือ Share (แชร์) (เพื่ออัพโหลดภาพที่สแกน)
 10. คลิก OK (ตกลง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย