ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - Easy Capture Manager

  บันทึก
  • เฉพาะผู้ใช้ Windows OS เท่านั้น ที่สามารถใช้งาน Easy Capture Manager ได้
  • Easy Capture Manager อาจไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้บางรุ่น (ดูที่ตัวเลือกซอฟต์แวร์ซึ่งในคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณระบุว่าใช้งานได้)
บันทึกภาพหน้าจอของคุณและเปิด Easy Capture Manager เพียงแค่กดปุ่ม Print Screen บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคุณก็จะสามารถพิมพ์ภาพหน้าจอที่บันทึกหรือแก้ไขได้อย่างสะดวก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย