ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - เรียนรู้เกี่ยวกับบริการทางเว็บ SyncThru

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายผ่านบริการทางเว็บ SyncThru™
  บันทึก
 • Internet Explorer 8.0 หรือสูงกว่า คือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับบริการทางเว็บ SyncThru™
 • บางเมนูอาจไม่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผล ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องของคุณไม่ได้
บริการทางเว็บ SyncThru™ คืออะไร
หากคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่าย และตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย TCP/IP อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถจัดการเครื่องดังกล่าวผ่านบริการทางเว็บ SyncThru™ ได้ ใช้บริการทางเว็บ SyncThru™ เพื่อ:
 • ดูข้อมูลอุปกรณ์ของเครื่อง และตรวจสอบสถานะปัจจุบัน
 • เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ TCP/IP และตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่ายอื่น ๆ
 • เปลี่ยนการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์
 • ตั้งค่าการให้ข้อมูลสถานะของเครื่องโดยการแจ้งเตือนทางอีเมล
 • ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
 • อัพเกรดซอฟต์แวร์เครื่อง
ต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์
คุณต้องมีหนึ่งในเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ จึงจะสามารถใช้งานบริการทางเว็บ SyncThru™ ได้
 • Internet Explorer 8.0 หรือสูงกว่า
 • Chrome 27.0 หรือสูงกว่า
 • FireFox 21.0 หรือสูงกว่า
 • Safari 5.9.1 หรือสูงกว่า
การเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บ SyncThru™
เลือกหนึ่งในตัวเลือกเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเว็บเบราว์เซอร์
การเข้าสู่ระบบบริการทางเว็บ SyncThru™
ก่อนที่จะกำหนดค่าตัวเลือกในบริการทางเว็บ SyncThru™ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถใช้บริการทางเว็บ SyncThru™ โดยไม่เข้าสู่ระบบได้ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานหรือดูแท็บ Settings (การตั้งค่า) และแท็บ Security (การรักษาความปลอดภัย) ได้
 1. คลิก Login (เข้าสู่ระบบ) ที่ด้านบนขวาของเว็บไซต์บริการทางเว็บ SyncThru™
  หน้าเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น
 2. พิมพ์ ID และ Password (รหัสผ่าน)
  ใช้ ID เข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเดียวกับที่คุณใช้ขณะเข้าสู่ระบบจากเครื่อง
    บันทึก
  หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดดูที่ แท็บ Security (การรักษาความปลอดภัย)
แท็บ Information (ข้อมูล)
แท็บนี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานะของเครื่อง สถานะวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลการนับ ข้อมูลเครือข่าย และอื่น ๆ ได้ และคุณยังสามารถพิมพ์รายงานการพิมพ์ เช่น หน้าการกำหนดค่าได้อีกด้วย
 • Active Alerts (การแจ้งเตือนที่ทำงานอยู่): คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนปัจจุบันภายในเครื่องได้ ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของเครื่อง
 • Supplies (วัสดุสิ้นเปลือง): คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลวัสดุสิ้นเปลืองได้ สำหรับตลับผงหมึก สถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมกราฟซึ่งแสดงปริมาณที่เหลืออยู่ของวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการ และยังมีการนับจำนวนหน้า ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณในการวางแผนกำหนดการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้อีกด้วย ตัวเครื่องเองก็สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน
 • Usage Counters (ตัวนับการใช้งาน): คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และตัวนับการใช้งานของเครื่องได้ ตัวเครื่องเองก็สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน
 • Current Settings (การตั้งค่าปัจจุบัน): แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องและเครือข่าย
  • Machine Information (ข้อมูลเครื่อง): แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่อง
  • Network Information (ข้อมูลเครือข่าย): แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของเครือข่าย ใช้หน้านี้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเครือข่าย
 • Security Information (ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย): แสดงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันของเครื่องและเครือข่าย
 • Print Information (ข้อมูลการพิมพ์): คุณสามารถพิมพ์รายงานทั้งหมดที่เครื่องของคุณจัดทำขึ้นได้ คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ เพื่อช่วยเหลือคุณในการดูแลเครื่องของคุณ ตัวเครื่องเองก็สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน
แท็บ Address book (สมุดที่อยู่)
คุณสามารถจัดการสมุดที่อยู่ได้ ตัวเครื่องเองก็สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน
 • Individual (รายบุคคล): คุณสามารถจัดการข้อมูลรายบุคคลในสมุดที่อยู่ได้
 • Group (กลุ่ม): คุณสามารถจัดการสมุดที่อยู่แบบกลุ่มได้
แท็บ Settings (การตั้งค่า)
แท็บการตั้งค่าจะมีเมนูย่อย Machine Settings (การตั้งค่าเครื่อง) และ Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) คุณจะไม่สามารถดูหรือเข้าใช้งานแท็บนี้ได้ หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
แท็บ Security (การรักษาความปลอดภัย)
แท็บ การรักษาความปลอดภัย จะประกอบด้วย System Security (การรักษาความปลอดภัยระบบ) Network Security (การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย) User Access Control (การควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้) และ System Log (บันทึกเหตุการณ์ของระบบ) คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานแท็บนี้ได้ หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
 • System Security (การรักษาความปลอดภัยระบบ): จากบริการทางเว็บ SyncThru™ ให้เลือกแท็บ Security (การรักษาความปลอดภัย)>System Security (การรักษาความปลอดภัยระบบ)
  • System Administrator (ผู้ดูแลระบบ: ป้อนข้อมูลของผู้ดูแลระบบ เครื่องจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ตั้งค่าไว้ในส่วนนี้ ตัวเครื่องเองก็สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน
  • Feature Management (การจัดการคุณสมบัติ): ระบุบริการ การรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชันพีซี ฟิสิคัลพอร์ต และคุณสมบัติโปรโตคอลเครือข่ายที่จะใช้งาน เลือกคุณสมบัติที่จะใช้งาน จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้)
  • Information Hiding (การซ่อนข้อมูล): ระบุข้อมูลที่ต้องการซ่อน เลือกปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้)
  • Restart Device (รีสตาร์ทอุปกรณ์): คุณสามารถรีบูตเครื่องของคุณได้ คลิกที่ปุ่ม Restart Now (รีสตาร์ทตอนนี้) เพื่อรีบูต
 • Network Security (การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย): จากบริการทางเว็บ SyncThru™ ให้เลือกแท็บ Security (การรักษาความปลอดภัย)>Network Security (การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย)
  • Digital Certificate (ใบรับรองดิจิทัล): คุณสามารถจัดการใบรับรองดิจิทัลได้ ใบรับรองดิจิทัลคือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะยืนยันการเชื่อมโยงที่ปลอดภัยระหว่างโหนดสื่อสารต่าง ๆ คุณจะต้องเพิ่มใบรับรองสำหรับการสื่อสารแบบ SSL
  • Secure Connection (การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย): คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เพื่อใช้งานช่องทางเครือข่ายที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ เพื่อให้การสื่อสารมีความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Secure Connection (การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย)
  • SNMPv3: คุณสามารถตั้งค่า SNMPv3 ได้
  • IP Security (การรักษาความปลอดภัย IP): คุณสามารถตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย IP ได้
  • IP/MAC Filtering (การกรอง IP/MAC): คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการกรองในส่วนของที่อยู่ IP และ MAC ได้ หากผู้ดูแลไม่ได้เพิ่มกฎการกรองสำหรับที่อยู่ IPv4, IPv6 และ MAC จะไม่มีการกรองใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ดูแลเพิ่มกฎการกรองไว้ การกรองจะถูกนำไปใช้กับที่อยู่ IPv4, IPv6 และ MAC ที่ป้อนไว้
   • IPv4 Filtering (การกรอง IPv4): คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานการกรอง IPv4 รวมถึงจัดการกฎการกรองได้
   • IPv6 Filtering (การกรอง IPv4): คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานการกรอง IPv6 รวมถึงจัดการกฎการกรองได้
   • MAC Filtering (การกรอง MAC): คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานการกรอง MAC รวมถึงจัดการกฎการกรองได้
  • 802.1x(Ethernet) (802.1x(อีเทอร์เน็ต)): คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย 802.1x รวมถึงจัดการกฎการกรองได้
  • External Authentication Server (เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ภายนอก): ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
 • User Access Control (การควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้): คุณสามารถจำกัดผู้ใช้จากการเข้าใช้งานเครื่องหรือแอพพลิเคชันได้ และคุณยังสามารถมอบสิทธิ์แบบเจาะจงให้กับผู้ใช้ ในการใช้งานเฉพาะบางคุณสมบัติของเครื่องได้อีกด้วย เช่น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ A ใช้งานได้เฉพาะคุณสมบัติการพิมพ์เท่านั้น ในกรณีนี้ ผู้ใช้ A จะไม่สามารถใช้เครื่องเพื่อทำการสแกน ทำสำเนา หรือแฟ็กซ์ได้
  • Authentication (การตรวจสอบสิทธิ์): คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ เลือกโหมด และคลิกที่ปุ่ม Options (ตัวเลือก)
  • Authorization (Giving rights) (อนุญาต (มอบสิทธิ์)): คุณสามารถมอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ ในการใช้งานเฉพาะบางคุณสมบัติของเครื่องได้อีกด้วย
   • Authority Management (การจัดการสิทธิ์): คุณสามารถมอบสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ให้กับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ เช่น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ A ใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ ในขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้ B พิมพ์ได้อย่างเดียวเท่านั้น
   • External User Authority (สิทธิ์ของผู้ใช้ภายนอก): ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
  • System log (บันทึกเหตุการณ์ของระบบ): คุณสามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องเอาไว้ได้ ผู้ดูแลสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลการใช้งานได้ โดยการเก็บไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบเอาไว้ ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่อง (ฮาร์ดดิสก์) และเมื่อเต็ม ระบบจะลบข้อมูลเก่าออก ส่งออกและจัดเก็บเหตุการณ์วันรวจสอบที่สำคัญแยกไว้ต่างหากด้วยคุณสมบัติการส่งออก
   • Log configuration (การกำหนดค่าบันทึกเหตุการณ์): คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเก็บบันทึกเหตุการณ์ได้ และคุณยังสามารถสำรองข้อมูลไฟล์บันทึกเหตุการณ์ได้ตามช่วงเวลา รวมทั้งโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บได้อีกด้วย
   • Log viewer (โปรแกรมดูบันทึกเหตุการณ์): คุณสามารถดู ลบ และค้นหาไฟล์บันทึกเหตุการณ์ได้
แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา)
แท็บนี้ช่วยให้คุณสามารถดูแลเครื่องของคุณได้ โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ จัดการแอพพลิเคชัน และตั้งค่าข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการส่งอีเมล และคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Samsung หรือดาวน์โหลดคู่มือและไดรเวอร์ได้โดยการเลือกเมนู Link (ลิงก์)
 • Firmware Upgrade (การอัพเกรดเฟิร์มแวร์): คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่เครื่องใช้งานอยู่ได้ ตรวจสอบเวอร์ชันและอัพเดตเมื่อจำเป็น
 • Application Management (การจัดการแอพพลิเคชัน): คุณสามารถเพิ่มหรือลบแอพพลิเคชัน/ใบอนุญาตได้ หากคุณเพิ่มแอพพลิเคชัน คุณจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตของแอพพลิเคชันที่ติดตั้ง แอพพลิเคชันบางตัวอาจไม่มีใบอนุญาต
 • Contact Information (ข้อมูลผู้ติดต่อ): คุณสามารถดูข้อมูลผู้ติดต่อได้
 • Link (ลิงก์): คุณสามารถดูลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ ซึ่งคุณสามารถ:
  • ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และขอรับการสนับสนุน (เว็บไซต์ Samsung)
  • ดาวน์โหลดคู่มือและไดรเวอร์
  • สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
  • ลงทะเบียนเครื่องของคุณออนไลน์
 • Samsung MIB Version (เวอร์ชันของ Samsung MIB): หมายเลขเวอร์ชันของ MIB (Management Information Base - ฐานข้อมูลการจัดการ)
 • License Management (การจัดการใบอนุญาต): จัดการการตั้งค่าใบอนุญาตของแอพพลิเคชันที่ติดตั้ง
 • Cloning (การโคลน): เครื่องจะพิมพ์ภาพต้นฉบับหลาย ๆ ภาพในหน้าเดียว จำนวนของภาพจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามขนาดภาพต้นฉบับและขนาดกระดาษ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเมนูโคลนได้
 • Wi-Fi Interface (อินเทอร์เฟซ Wi-Fi): คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเมนู Wi-Fi ได้

ประเทศ: Flag ไทย