ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - วิธีการติดตั้งไดรเวอร์การสแกนใน Windows

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์การสแกน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
บันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุด
หากต้องการดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด ให้ไปที่ Software and Drivers (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความ จากนั้นคลิกที่แท็บ Driver (ไดรเวอร์) เพื่อดูไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุด ดาวน์โหลดไดรเวอร์การสแกน หากยังไม่ได้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดไว้
 1. หลังจากดาวน์โหลดไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ให้คลิก Run (เรียกใช้งาน) เพื่อเริ่มต้นวิซาร์ดการติดตั้ง
 2. ทำเครื่องหมายถูกในช่องเพื่อยอมรับ End User License Agreement (ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้) และ Using Enhanced Features and Participating in Printer Usage Information Collection Program (การใช้คุณสมบัติขั้นสูงและการเข้าร่วมในโปรแกรมรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ข้อตกลงการติดตั้งซอฟต์แวร์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านทาง USB หรือเครือข่าย จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 4. ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกหนึ่งในตัวเลือกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  • Direct connection using a USB cable (การเชื่อมต่อโดยตรงด้วยสาย USB) เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  • Network connection (การเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย) เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบไร้สายหรือใช้สายเข้ากับเราเตอร์/จุดเชื่อมต่อ
  • Configure the wireless network connection using USB cable (กำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยสาย USB) ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านสาย USB
  รูปภาพ : ชนิดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 5. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) จากรายการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ
  รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ที่พบ
 6. เลือกส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : การเลือกติดตั้งซอฟต์แวร์
  แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นในขณะที่ติดตั้งส่วนประกอบ
  รูปภาพ : แถบแสดงความคืบหน้าในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 7. เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิดวิซาร์ด
  บันทึก
  หากต้องการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง On-line Registration (การลงทะเบียนออนไลน์)
  รูปภาพ : การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย