ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ในบริการทางเว็บ SyncThru

บันทึก
บริการทางเว็บ SyncThru ไม่ใช่การติดตั้งแอพพลิเคชันลงบนพีซี แต่เป็นแผงควบคุมบนเว็บสำหรับเครื่องพิมพ์ ในการใช้งาน SyncThru พีซีจะต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์
หากต้องการเปิด SyncThru ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เตรียมข้อมูลที่อยู่ IP ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์มีแผงควบคุม LCD อยู่ด้านหน้า ให้ไปที่ Menu > System Setup > Reports > Network Configuration (เมนู > การตั้งค่าระบบ > รายงาน > การกำหนดค่าเครือข่าย) แล้วพิมพ์หน้าการกำหนดค่าระบบเพื่อค้นหา IP ปัจจุบัน
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่มีแผงควบคุม LCD อยู่ด้านหน้า ให้กดปุ่ม Stop (หยุด) Cancel (ยกเลิก) หรือ WPS จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบถี่ ๆ การดำเนินการนี้จะเป็นการสั่งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าการกำหนดค่า หากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าสาธิตหรือข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง แสดงว่าคุณกดปุ่มค้างไว้นานเกินไป หรือปล่อยปุ่มเร็วเกินไป
  รูปภาพ : หน้าการกำหนดค่า
 2. เปิดเบราว์เซอร์ ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter
  บันทึก
  ที่อยู่ IP จะเป็นตัวเลขในลักษณะ 192.168.1.1 หากระบบแสดงข้อผิดพลาด หรือ SyncThru ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
  • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่
  รูปภาพ : ที่อยู่ IP
 3. สถานะดังกล่าวจะแสดงรายการอยู่ถัดจาก Alert (การแจ้งเตือน) หากไม่มีข้อผิดพลาด No Alert (ไม่มีการแจ้งเตือน) จะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : การแจ้งเตือน
  • ดูที่ Error Messages and Status LED's (ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและ LED แสดงสถานะ) เพื่อค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เหมาะสม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย