ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - วิธีสแกนไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ Smarthru Office 2

บันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุด ก่อนเริ่มใช้ Smarthru Office 2
หากต้องการตรวจสอบไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุด ให้ไปที่ Software and Drivers (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์)
หากต้องการสแกนไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ Smarthru Office 2 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Smarthru Office 2 จากนั้นคลิกที่ไอคอนสแกนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Scan Setting (การตั้งค่าการสแกน)
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการสแกน
 2. เลือกเครื่องสแกนของคุณจากรายการดรอปดาวน์ Select Scanner (เลือกเครื่องสแกน)
 3. เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ Paper Source (ต้นทางกระดาษ)
  รูปภาพ : การตั้งค่าต้นทางกระดาษ
 4. คลิก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อดูตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม
  รูปภาพ : ปุ่มขั้นสูง
 5. ในส่วน Scan To (สแกนไปยัง) ให้คลิกที่ปุ่ม (...) เพื่อบันทึกไฟล์ที่สแกนลงในโฟลเดอร์
  รูปภาพ : โฟลเดอร์ที่จะบันทึกภาพที่สแกน
 6. พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในกล่องข้อความ File Name (ชื่อไฟล์) จากนั้นเลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์ File Format (รูปแบบไฟล์)
  รูปภาพ : ชื่อไฟล์และรูปแบบ
 7. คลิก Scan (สแกน) เพื่อสแกนเอกสาร
  รูปภาพ : ปุ่มสแกน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย