ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - การตั้งค่าและส่งโทรสาร

ก่อนส่งโทรสาร ให้ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับพอร์ต Line ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ไปยังแจ็คโทรศัพท์ที่ผนัง พอร์ตเครื่องพิมพ์จะดูเหมือนตัวอย่างด้านล่าง:
รูปภาพ : ตัวอย่างของโทรสาร


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย