ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - การกำหนดค่าส่งต่อโทรสารไปยังอีเมล์

เอกสารนี้แสดงวิธีการกำหนดค่าส่งต่อโทรสารไปยังอีเมล์บนเครื่องพิมพ์ คุณสามารถส่งต่อโทรสารที่ส่งหรือรับไปยังอีเมล์แอดเดรส


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย