ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการลบเอกสารที่รอดำเนินการในคิวงานพิมพ์

เมื่อพิมพ์ เอกสารจะถูกส่งไปยังคิวงานพิมพ์ก่อน แล้วส่งไปยังเครื่องพิมพ์ หากเอกสารไม่สามารถพิมพ์ได้ จะต้องถูกลบออกจากคิวงานพิมพ์ด้วยตัวเอง
สำหรับ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบเอกสารจากคิวงานพิมพ์ด้วยตัวเอง:
 1. คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : เปิด Control Panel (แผงควบคุม) และเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกขวาปุ่มเมาส์ แล้วคลิก See What's Printing (ดูสิ่งที่กำลังพิมพ์)
  รูปภาพ : เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก See What's Printing (ดูสิ่งที่กำลังพิมพ์)
 3. คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) ที่ด้านบนซ้ายของจอแสดงผล แล้วเลือก Clear All Documents (ล้างเอกสารทั้งหมด)
  รูปภาพ : คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) และเลือก Cancel All Documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด)
 4. ข้อความป๊อปอัพแจ้งให้คุณยืนยันว่าควรยกเลิกเอกสารทั้งหมด คลิก Yes (ใช่)
  รูปภาพ : คลิก Yes (ใช่) เพื่อยกเลิกเอกสารทั้งหมดในคิวงานพิมพ์
 5. เอกสารทั้งหมดในคิวงานพิมพ์จะถูกลบออก และไม่มีงานที่รอดำเนินการแสดงในรายการ See What's Printing (ดูสิ่งที่กำลังพิมพ์) เอกสารที่อยู่รายการคิวงานพิมพ์จะไม่พิมพ์ และจะต้องพิมพ์ใหม่
สำหรับ Mac OS X ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบเอกสารจากคิวงานพิมพ์ด้วยตัวเอง:
 1. คลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ) แล้วเลือก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จากรายการ
  รูปภาพ : คลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ) แล้วเลือก Print & Scan (พิมพ์และสแกน)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ์)
  รูปภาพ : เลือกเครื่องพิมพ์และคลิก Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ์)
 3. คลิกปุ่ม X ติดกับแต่ละเอกสารเฉพาะที่จะลบออกจากคิวงานพิมพ์
  รูปภาพ : คลิกปุ่ม X เพื่อลบเอกสารออกจากคิวงานพิมพ์
หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น เอกสารที่ถูกลบออกจากรายการคิวงานพิมพ์จะไม่พิมพ์ และจะต้องพิมพ์ใหม่

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย