ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - ติดตั้งถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมแท่นวาง

ติดตั้งถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมแท่นวาง

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งถาดป้อนกระดาษเสริม 3 x 550 แผ่นพร้อมแท่นวางสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 และ HP Color LaserJet Enterprise MFP M681, M682
 1. นำถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นออกจากกล่อง แล้วนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้:
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟและสาย USB หรือสายเครือข่ายจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดสาย
 4. วางเครื่องพิมพ์บนถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมแท่นวาง ใช้สลักปรับตำแหน่งที่ด้านบนของแท่นวางเพื่อจัดตำแหน่งเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  HP ขอแนะนำให้ใช้คนสามคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์เพื่อวางบนแท่นวาง
  ต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : วางเครื่องพิมพ์บนถาดป้อนกระดาษพร้อมแท่นวาง
 5. เปิดถาด แล้วหมุนตัวล็อคถาดตามเข็มนาฬิกา
  รูปภาพ : เปิดถาด และหมุนตัวล็อคถาด
 6. นำเทปและสายรัดสำหรับการขนส่งออกจากถาด
  รูปภาพ : นำเทปและสายรัดสำหรับการขนส่งออก
 7. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษและความยาวกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้าและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 8. ใส่กระดาษลงในถาด ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 9. ปรับตัวกั้นกระดาษโดยจับสลักปรับ และดันเข้า ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 10. นำบล็อกหมายเลขถาดออกจากด้านหลังของหน้ากากถาด
  รูปภาพ : ถอดบล็อกหมายเลขถาด
 11. ใส่บล็อกหมายเลขถาดลงในช่องอีกครั้งโดยให้หมายเลขสามหันออกด้านนอก หมายเลขสามควรแสดงทางด้านหน้าขวาของถาด
  รูปภาพ : ใส่บล็อกหมายเลขถาดอีกครั้งโดยให้หมายเลขสามหันออกด้านนอก
 12. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 13. หมุนล้อที่ด้านล่างของแท่นวางให้ขนานกับด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : หมุนล้อ
 14. ติดตั้งฝาครอบล้อบนล้อ
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบล้อ
 15. คลายฐานค้ำที่ด้านล่างของแท่นวางเครื่องพิมพ์เพื่อให้วางบนพื้นและรองรับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ฐานค้ำควรมีแรงดันบนพื้นเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เลื่อน
  รูปภาพ : คลายฐานค้ำเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์
 16. เชื่อมต่อสายไฟและสาย USB หรือเครือข่ายอีกครั้ง
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายอีกครั้ง
 17. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
 18. กำหนดค่าอุปกรณ์เสริมในซอฟต์แวร์ไดรเวอร์การพิมพ์ ค้นหาระบบปฏิบัติการของคุณในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนให้มา
  • OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งควรจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์ครั้งแรกหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้แล้ว หากไม่มีการอัปเดตดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. จากเมนู Apple () คลิก System Preferences
   2. เลือก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) (หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน))
   3. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิก Options & Supplies จากนั้นคลิกแท็บ Options
   4. กำหนดค่าอุปกรณ์เสริมด้วยตนเอง
  • Windows® 8.0, 8.1 และ 10: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. Windows® 8.0 และ 8.1: เลื่อนไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาบนรูปหน้าต่าง
    Windows® 10: คลิกขวาไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายของเดสก์ท็อป
   2. เลือกแผงควบคุม ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. อัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเชื่อมต่อและไดรเวอร์การพิมพ์ดังนี้
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วย HP Universal Print Driver (UPD): ในส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้) ภายใต้ Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 version 4: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วยตนเองโดยคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ข้างถาดที่จะติดตั้ง แล้วเลือก HP 550-sheet Input Tray (ถาดป้อนกระดาษแบบ 550 แผ่นของ HP)
  • Windows® 7: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
   2. เปิดเมนู เริ่ม ของ Windows จากนั้น คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นี้ และเลือกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. อัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเชื่อมต่อและไดรเวอร์การพิมพ์ดังนี้
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วย HP Universal Print Driver (UPD): ในส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้ ภายใต้ การกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
  • Windows® XP และ Windows Vista®: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
   2. เปิดเมนู เริ่ม ของ Windows และคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) (หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) สำหรับ XP)
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์) (หรือ Properties (คุณสมบัติ) สำหรับ XP)
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. คลิกที่ส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้
   6. ในการอัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ในเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ ให้เลือก อัปเดตทันที


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย