ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการเปลี่ยนชุดภาพ

  หมายเหตุ
ก่อนดำเนินการซ่อมแซมประเภทใดๆ ในเครื่องพิมพ์ที่คุณจำเป็นต้องเปิดฝาเครื่องพิมพ์ ให้ ปิด เครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง
บันทึก
ขั้นตอนนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้งแบบฟังก์ชันเดี่ยวและมัลติฟังก์ชัน อย่างไรก็ตามกราฟิกส่วนใหญ่จะแสดงเครื่องพิมพ์แบบฟังก์ชันเดี่ยวเท่านั้น
 1. เปิดฝาด้านบนและถอดตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : เครื่องพิมพ์แบบฟังก์ชันเดี่ยว: เปิดฝาด้านหน้าและถอดตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน: เปิดฝาด้านหน้าและถอดตลับผงหมึกออก
 2. ดึงชุดภาพตรงๆ ออกจากเครื่องพิมพ์ ตามแนวร่องเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดชุดภาพออกจากเครื่องพิมพ์
 3. ติดตั้งชุดภาพใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ จัดให้ตรงตามร่องเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดภาพใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  ระมัดระวังในการเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดภาพ รอยขีดข่วนหรือการโดนแสงมากเกินไป จะทำให้เกิดความเสียหายกับชุดภาพ
 4. ติดตั้งตลับผงหมึกในเครื่องพิมพ์ แล้วปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก และปิดฝาด้านหน้า
  ตรวจสอบว่าปิดฝาทั้งหมดสนิทแล้วก่อนพิมพ์ต่อ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย