ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถปรับตามระยะเวลาได้จาก 1 ถึง 120 นาที เวลาหมายถึงระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์เปิดค้างอยู่จนกว่าจะเข้าโหมดประหยัดพลังงาน ตัวอย่าง ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานเป็น 10 นาที หมายความว่า 10 นาทีหลังจากพิมพ์งานเครื่องพิมพ์จะเข้าโหมดประหยัดพลังงาน
ในการปรับโหมดประหยัดพลังงานใน Easy Printer Manager สำหรับเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ USB ให้ทำดังต่อไปนี้
 1. เปิด Easy Printer Manager และเลือกโหมด Advanced (ขั้นสูง)
  รูปภาพ : ใน Easy Printer Manager ให้เลือกโหมด Advanced (ขั้นสูง)
 2. เลือกแท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  รูปภาพ : เลือก Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 3. ในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน) ให้ป้อนระยะเวลาที่ต้องการเป็นนาที
  รูปภาพ : ป้อนระยะเวลาในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน)
 4. คลิก Save (บันทึก) เพื่อบันทึกระยะเวลาประหยัดพลังงานที่ตั้งไว้
การปรับระยะเวลาประหยัดพลังงาน ใน Smart Panel สำหรับเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ USB:
 1. เปิด Smart Panel และคลิก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ใน Smart Panel ให้คลิก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
 2. เลือก Settings (การตั้งค่า) จากเมนูด้านซ้าย แล้วใช้ลูกศรลงเพื่อเลือก Power Save (ประหยัดพลังงาน)
  รูปภาพ : เลือก Settings\Power Save (การตั้งค่า\ประหยัดพลังงาน)
 3. ในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน) ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการ
  รูปภาพ : ในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน) ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการ
 4. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง Power Save (ประหยัดพลังงาน)
ในการปรับ SyncThru Web Service สำหรับเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่าย:
 1. ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ลงในเว็บเบราเซอร์
 2. ล็อกอินเข้าสู่ SyncThru Web Service โดยคลิก Login (ล็อกอิน) ที่ด้านบนขวา และป้อน ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน
  รูปภาพ : ล็อกอินเข้าสู่ SyncThru Web Service
 3. คลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า) และเลือก Machine Settings (ตั้งค่าเครื่อง)
  รูปภาพ : เลือก Settings\Machine Settings (การตั้งค่า\การตั้งค่าเครื่อง)
 4. ป้อนระยะเวลาที่ต้องการในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน)
  รูปภาพ : ป้อนระยะเวลาในฟิลด์ Power Save (ประหยัดพลังงาน)
 5. คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย