ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การพิมพ์ Google Cloud

Chrome OS ใช้บริการ Cloud Print ของ Google สำหรับการพิมพ์ Cloud Print ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ไปยังอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือเชื่อมต่อกับ Chromebook
การพิมพ์ใน Chrome OS มีสองวิธี หนึ่งคือการใช้ Google Cloud Print ตัวเลือกอื่นคือการใช้ Cloud Print กับเครื่องพิมพ์คลาสสิก
  • วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Samsung Google Cloud: วิธีการนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และไม่ต้องเปิด PC/Mac โฮสต์ได้จากหลังการตั้งค่าครั้งแรก
  • วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Google Cloud Classic: วิธีการนี้คุณต้องเปิด PC หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว หาก PC/Mac โฮสต์ปิดอยู่เมื่อคุณพยายามพิมพ์ งานพิมพ์จะถูกเพิ่มไปยังคิวการพิมพ์ แล้วพิมพ์หลังจากบูต PC/Mac โฮสต์แล้ว
สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าบริการนี้กับ PC โฮสต์ (Mac OS X หรือ Windows) ให้ไปที่ https://support.hp.comและขึ้นอยู่กับตัวเลือกการพิมพ์ที่ต้องการ ให้ค้นหา:
  • วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Google Cloud Classic
  • วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Samsung Google Cloud


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย