ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - System Error Cycle Power (ระบบผิดพลาด เปิดและปิด)

หากข้อความ System Error Cycle Power (ระบบผิดพลาด เปิดและปิด) ปรากฏขึ้นบนเครื่องพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อลองแก้ไขข้อผิดพลาด:
 1. ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์:
  • ปิด เครื่องพิมพ์
  • ถอดสายไฟ 3 4 วินาที
  • เสียบสายไฟกับเต้ารับผนัง แล้ว เปิด อีกครั้ง
หากยังเกิดข้อความ System Error Cycle Power (ระบบผิดพลาด เปิดและปิด) เครื่องพิมพ์ต้องได้รับการซ่อมแซม ไปที่ https://support.hp.com สำหรับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย