ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Samsung Google Cloud

เครื่องพิมพ์ Google Cloud ทำให้การพิมพ์แบบไร้สายจาก PC, Mac หรือ Chromebook ของคุณรวดเร็วและสะดวก โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน คุณสามารถพิมพ์ได้จากที่ใดก็ได้ในบ้านหรือธุรกิจของคุณ
บันทึก
ก่อนเริ่มการตั้งค่า ให้ตรวจสอบว่าคุณทำต่อไปนี้แล้ว:
 • เครื่องพิมพ์จะต้องรองรับ Google Cloud ในการดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ Google Cloud หรือไม่ ให้ไปที่ https://support.hp.com พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปยังเอกสารข้อกำหนดของรุ่นเครื่องพิมพ์
 • ต้องติดตั้งเบราเซอร์ Chrome เนื่องจาก Google Cloud Print ทำงานผ่านเบราเซอร์ Chrome หากคุณใช้ PC หรือ Mac และไม่เคยติดตั้งเบราเซอร์ Chrome ให้ไปที่ เว็บไซต์ดาวน์โหลด Google Chrome เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง
 • เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณมี PC รุ่นเก่า ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ล่าสุด แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi หากคุณใช้ Chromebook ให้ตรวจสอบคู่มือของเจ้าของสำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์เฉพาะ

วิธีการตั้งค่า Google Cloud Print

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า Google Cloud Print สำหรับ PC หรือ Mac ของคุณ
 1. เปิดเบราเซอร์ Chrome และป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่อง URL ของ Chrome (omnibox)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของช่อง URL ของ Chrome
  ตัวอย่างของช่อง URL ของ Chrome (omnibox)
  บันทึก
  หากคุณไม่ทราบ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ Network Configuration Report (รายงานกำหนดค่าเครือข่าย) ที่ระบุรายละเอียด เช่น IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ของคุณ วิธีการสำหรับการพิมพ์ Network Configuration Report (รายงานกำหนดค่าเครือข่าย) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ ไปที่ https://support.hp.com พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปยังตัวเลือกการสนับสนุนของรุ่นเครื่องพิมพ์
 2. คลิกล็อกอินที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของตัวเลือกล็อกอิน
  ภาพแสดงลูกศรชี้ไปที่ล็อกอิน
 3. ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ
  บันทึก
  ID ผู้ใช้เริ่มต้นคือ Admin และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ sec00000 หากลืม ID และ/หรือรหัสผ่าน ให้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เพื่อตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของหน้าต่าง ID และรหัสผ่านของ SyncThru
  ภาพแสดงการแจ้งล็อกอินและรหัสผ่านของ SyncThru
 4. หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณเปลี่ยน ID และรหัสผ่านของคุณ แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการเปลี่ยนหรืออัปเดต ID และรหัสผ่านของคุณ แต่ไม่ได้บังคับให้คุณดำเนินการดังกล่าว คลิก No (ไม่) หากคุณต้องการปล่อย ID และรหัสผ่านของคุณเป็นค่าเริ่มต้นที่คุณป้อน
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปลี่ยนล็อกอินและรหัสผ่าน
  ภาพแสดงตัวเลือกเพื่ออัปเดตล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ
 5. คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) จากตัวเลือกดรอปดาวน์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือก Settings (การตั้งค่า)
  ภาพแสดงการเลือก Settings (การตั้งค่า) แล้ว Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
 6. คลิก Google Cloud Print ที่เฟรมด้านซ้าย หากไม่สามารถใช้ Google Cloud Print ให้ไปที่ https://support.hp.com พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปยังตัวเลือกการสนับสนุนของรุ่นเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Google Cloud หรือไม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการตั้งค่า Google Cloud ของ SyncThru
  ภาพแสดง Google Cloud Print ภายใต้การตั้งค่า
 7. คลิก Ok (ตกลง) หากคุณได้รับหน้าต่างป๊อปอัพ แล้วคลิก URL ด้านล่าง Printer Description (รายละเอียดเครื่องพิมพ์) เพื่อเข้าไปหน้ายืนยันของ Google Cloud
  บันทึก
  หาก Claim URL (URL เคลม) ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกไอคอนรีเฟรช (ลูกศรวนสองอัน) ด้านบนปุ่ม Undo (ยกเลิก)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ Claim URL (URL เคลม)
  ภาพแสดงลูกศรรีเฟรชที่ไฮไลต์เลือกและ Claim URL (URL เคลม)
 8. หากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google/Gmail เดียวกับที่คุณก่อนใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Chromebook ของคุณครั้งแรก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการแจ้งลงชื่อเข้าใช้ใน Google/Gmail
  ภาพแสดงตัวอย่างของการแจ้งลงชื่อเข้าใช้ใน Google/Gmail
 9. คลิก Finish printer registration (สิ้นสุดการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์) เมื่อได้รับแจ้ง
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิกการแจ้ง Finish printer registration (สิ้นสุดการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์)
  ภาพแสดงตำแหน่งที่จะคลิกเพื่อ Finish printer registration (สิ้นสุดการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์)
 10. หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ข้อความจะแสดงคล้ายกับกราฟิกตัวอย่าง ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์ที่เพิ่มใหม่ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์ใช้ได้แล้ว คุณจะสามารถพิมพ์ได้ หากคุณต้องการดูเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้ ให้คลิก Manage your printers (จัดการเครื่องพิมพ์ของคุณ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของข้อความ Thank you (ขอบคุณ)
  ภาพแสดงข้อความ Thank you (ขอบคุณ) Google Cloud Print
คุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารแล้ว ตัวอย่าง หากคุณต้องการพิมพ์ Google Document (ทางลัด: https://docs.google.com/) เพียงแค่คลิกไอคอนพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ปิดหรือพักเครื่องอยู่ ต้องเปิดหรือปลุกเครื่องพิมพ์เพื่อให้พิมพ์
รูปภาพ : ตัวอย่างของไอคอนเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ Google doc
ภาพแสดงไอคอนเครื่องพิมพ์จากแถบเครื่องมือ Google doc
คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า Google Cloud Print ของคุณได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ Cloud Print ของ Google https://www.google.com/cloudprint#printers
หากคุณมีปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือพิมพ์ไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด สำหรับความช่วยเหลือ ให้ไปที่ https://support.hp.com พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปยังตัวเลือกการสนับสนุนของรุ่นเครื่องพิมพ์ จาก Software and Drivers (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) ให้ค้นหาเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ของคุณ และเรียกใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย