ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - Low Heat (ความร้อนต่ำ) หรือ Open Heat (ความร้อนเปิด)

หากข้อผิดพลาด Low Heat (ความร้อนต่ำ) หรือ Open Heat (ความร้อนเปิด) ปรากฏขึ้นบนเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ต้องได้รับการซ่อมแซม
บันทึก
ข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผู้ใช้ซ่อมแซมได้
ไปที่ https://support.hp.com เพื่อค้นหาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย