ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Mac OS X

Samsung Printer Software Installer คือตัวติดตั้งบนเว็บที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ล่าสุด
ในการติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้
 1. ใน Downloads ให้เปิดโฟลเดอร์ Mac_Installer
 2. เปิดโฟลเดอร์ Mac_Printer และเรียกใช้ Printer Driver Package Installer
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ Printer Driver Package Installer
  ภาพแสดง Printer Driver Package Installer
  บันทึก
  คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  • หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบ ให้ป้อนรหัสผ่าน แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ
  • หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบ และคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ
 3. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากกล่องโต้ตอบคำเตือน แล้ว Continue (ดำเนินการต่อ) ในหน้าต่างไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบคำเตือน
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบคำเตือน และการคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
 4. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) ในกล่องโต้ตอบ Introduction (บทนำ) และ Read Me แล้วคลิก Agree (ยอมรับ) เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือก Agree (ยอมรับ)
  ภาพแสดงตำแหน่งที่จะเลือก Agree (ยอมรับ)
 5. ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด แล้วคลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากกล่องโต้ตอบคำเตือนที่ปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  ภาพแสดงตัวอย่างของการคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
 6. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกปลายทาง
  ภาพแสดงการเลือกปลายทาง
 7. เลือกประเภทการติดตั้ง แล้วคลิก Install (ติดตั้ง)
  รูปภาพ : ตัวอย่างแสดงการคลิก Install (ติดตั้ง)
  ภาพแสดงการคลิก Install (ติดตั้ง)
 8. ป้อนรหัสผ่านของคุณเมื่อได้รับแจ้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
  รูปภาพ : แสดงตัวอย่างการป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มการติดตั้ง
  ภาพแสดงการป้อนรหัสผ่านเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
 9. หน้าจอโหลดแสดงแถบความคืบหน้า
  รูปภาพ : ภาพแสดงตัวอย่างของการเรียกใช้สคริปต์แพคเกจ
 10. หลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิก Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  ภาพแสดงการติดตั้งเสร็จสิ้น และเชื่อมต่อสำเร็จ
 11. ในตรวจสอบว่าการติดตั้งสำเร็จ ให้ไปที่ System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
  รูปภาพ : ตัวอย่างแสดงการเปิด System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
  ภาพแสดงการเปิด System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
 12. คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ System Preferences (การตั้งค่าระบบ) และ Print & Scan (พิมพ์และสแกน)
  ภาพแสดงการคลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) ใน System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
 13. เครื่องพิมพ์ที่ต้องการปรากฏขึ้นในรายการ Printers (เครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของรายการ Printers (เครื่องพิมพ์) ใน Print & Scan (พิมพ์และสแกน)
  ภาพแสดงกล่องโต้ตอบ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) ที่มีรายการ Printers (เครื่องพิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย