ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ข้อผิดพลาด Wait Image (รออิมเมจ)

  หมายเหตุ
เมื่อเริ่มการอัปเกรดเฟิร์มแวร์และกำลังดำเนินการ ควรปล่อยให้การอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นก่อน ปิด เครื่องพิมพ์หรือถอดปลั๊กสายเครือข่าย/USB หากการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ถูกขัดจังหวะ เครื่องพิมพ์ จะ ต้องได้รับการซ่อมแซม
มีสองสาเหตุที่อาจทำให้ข้อผิดพลาด Wait Image (รออิมเมจ) ปรากฏขึ้นบนเครื่องพิมพ์:
  1. ผู้ใช้อยู่ระหว่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์
    หากได้รับป๊อปอัพจาก Samsung Live Update และผู้ใช้ที่ยอมรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือผู้ใช้เริ่มการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยตัวเองจากคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง - อย่าปิด เครื่องพิมพ์จนกระทั่งการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นและปิด หลังจากการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์ควรเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
  2. กดปุ่ม Stop/Cancel (หยุด/ยกเลิก) ขณะเครื่องพิมพ์กำลังเปิดเครื่อง
    หากมีการกดปุ่ม Stop/Cancel (หยุด/ยกเลิก) เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ และรอให้ส่งเฟิร์มแวร์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
    หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจอัปเกรดเฟิร์มแวร์ในตอนนี้ ให้ถอดสายเครือข่ายหรือสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์ ปิด แล้ว เปิด ใหม่อีกครั้ง การทำงานนี้ควรลบข้อความแสดงข้อผิดพลาด
หากยังเกิดข้อผิดพลาด Wait Image (รออิมเมจ) เครื่องพิมพ์ต้องได้รับการซ่อมแซม ไปที่ https://support.hp.com สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย