ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2070FW - ข้อผิดพลาด Scan Unit Open (ชุดสแกนเปิด)

ข้อผิดพลาด Scan Unit Open (ชุดสแกนเปิด) ปรากฏขึ้นบนเครื่องพิมพ์เมื่อปิดชุดสแกนไม่ถูกต้อง หรือกระดาษติดในบริเวณสแกนเนอร์
ลองทำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด Scan Unit Open (ชุดสแกนเปิด):
 1. ปิด เครื่องพิมพ์ แล้วถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์
 2. เปิดชุดสแกน แล้วเปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : เปิดชุดสแกนและฝาด้านใน
 3. ขณะเปิดฝาด้านในค้างไว้ ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านในค้างไว้ และนำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดชุดสแกน และตรวจสอบว่าปิดสนิท
 5. หากมีแรงต้านใดๆ และกระดาษไม่ขยับ หรือมองไม่เห็นกระดาษในถาดรับกระดาษออก ให้เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 6. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออก
  รูปภาพ : ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมา
 7. หลังจากนำกระดาษออก ให้ตรวจสอบว่าไม่มีกระดาษเพิ่มเติมในทางเดินกระดาษ หากมองไม่เห็นกระดาษ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 8. ขณะเปิดฝาด้านหลังค้างไว้ ให้ดึงก้านฟิวเซอร์ขึ้น
  รูปภาพ : ดึงก้านฟิวเซอร์ขึ้น
 9. ปิดชุดสแกนเนอร์และฝาด้านใน
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกนเนอร์และฝาด้านใน
 10. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
  รูปภาพ : ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 11. ปิดชุดสแกนเนอร์อย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกนเนอร์
 12. ดึงก้านฟิวเซอร์ลง
  รูปภาพ : ดึงก้านฟิวเซอร์ลง
 13. ปิดฝาด้านหลัง แล้ว เปิด เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ต่อ
หากยังเกิดข้อผิดพลาด Scan Unit Open (ชุดสแกนเปิด):ให้ไปที่ https://support.hp.com สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย