ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ผ่าน USB ใน Windows

Samsung Printer Software Installer คือตัวติดตั้งบนเว็บที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ล่าสุด
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ผ่าน USB
 1. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ล่าสุด
 2. เลือกช่องติดกับ I have reviewed and accept the installation agreements (ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการติดตั้ง) แล้วคลิก Next. (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกข้อตกลงการติดตั้ง
  ภาพแสดงตำแหน่งที่จะเลือกสำหรับข้อตกลงการติดตั้ง
 3. เลือก USB connection (การเชื่อมต่อ USB) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกประเภทการเชื่อมต่อ USB
  ภาพแสดงการเลือกการเชื่อมต่อ USB
 4. ตัวติดตั้งค้นหาเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ USB
  บันทึก
  หากคุณได้รับข้อผิดพลาด No Printer Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ให้ลองขั้นตอนเหล่านี้ แล้วคลิก Search (ค้นหา) อีกครั้ง:
  • ตรวจสอบว่า USB เสียบเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนสุด แล้วเสียบเข้ากับพอร์ต USB ที่ใช้งานได้ของคอมพิวเตอร์
  • ลองใช้สาย USB อื่น และตรวจสอบว่าสายสัญญาณสั้นกว่า 6 ฟุต
  • ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 5. เลือกส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกส่วนประกอบที่ต้องการติดตั้ง
  ภาพแสดงการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
 6. แถบความคืบหน้าแสดงส่วนประกอบที่กำลังติดตั้ง คลิก Next (ถัดไป) หลังจากแถบเต็มแล้ว
  รูปภาพ : ตัวอย่างของแถบความคืบหน้าติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์
  ภาพแสดงแถบความคืบหน้าติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์
 7. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เลือก Print a test page (พิมพ์หน้าทดสอบ) เพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ แล้วคลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิดตัวช่วยสร้าง
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
  แสดงภาพเลือก Print a test page (พิมพ์หน้าทดสอบ) เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ
  บันทึก
  หากเลือก Start Easy Eco Driver before printing job (เริ่ม Easy Eco Driver ก่อน) ก่อนทุกงานพิมพ์ ซอฟต์แวร์ Easy Eco Driver จะแสดงตัวอย่างสิ่งที่คุณพิมพ์ และช่วยให้ปรับตัวเลือกผงหมึก/กระดาษได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย