ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ป้อนกระดาษผิด

ป้อนกระดาษผิดอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 • เศษวัสดุในบริเวณป้อนกระดาษหรือถาดกระดาษ
 • วางกระดาษในถาดอย่างไม่ถูกต้อง
 • กระดาษไม่ใช่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ลองทำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊ก
 2. ถอดถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่าไม่มีเศษวัสดุกีดขวางทางเดินกระดาษ
 4. นำกระดาษออกจากถาด และยืนยันว่าเป็นกระดาษมาตรฐานหรือไม่
  1. หากไม่ใช่มาตรฐาน ให้ปรับถาดตามขนาดกระดาษหรือใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  2. หากเป็นกระดาษมาตรฐาน ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : การปรับถาด
 5. คลี่และงอกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาด
  รูปภาพ : คลี่และงอ
 6. ใส่ถาดป้อนกระดาษ
 7. เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ และเปิดเครื่องเพื่อพิมพ์ต่อ
หากปัญหายังคงอยู่ ให้ไปที่ support.hp.com

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย