ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อขณะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อปรากฏขึ้นเมื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ใน SyncThru และไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ได้
ลองทำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์:
 1. ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ได้เปลี่ยนแอดเดรส
  รูปภาพ : ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
 2. Ping แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP และตรวจสอบว่าติดต่อได้จากเครือข่ายของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ในการ Ping เซิร์ฟเวอร์ SMTP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • คลิก Start (เริ่ม) แล้วเลือก Run (เรียกใช้)
  • พิมพ์ CMD เพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง
  • พิมพ์ PING แล้วพิมพ์ ชื่อของแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ต้องการ
   รูปภาพ : พิมพ์ชื่อของแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ต้องการ
  • คลิก Enter และผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น
   รูปภาพ : ผลลัพธ์ของแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะปรากฏขึ้น
  • หาก Ping ล้มเหลว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3 (ด้านล่าง)
 3. เรียกใช้งานพิมพ์เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ยังเชื่อมต่อกับเครือข่าย
หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ไปที่ https://support.hp.com สำหรับข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย
หากเครือข่ายเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และป้อนแอดเดรส SMTP ถูกต้อง โปรดติดต่อบริการอีเมล์ที่คุณใช้หากข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อยังคงอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย