ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - เอกสารติดหรือวัสดุพิมพ์ติด

หากเครื่องพิมพ์แสดงข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่าอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ติด
  1. ตรวจสอบว่าได้ใส่กระดาษใน ADF มากเกินไป ตรวจสอบส่วน วัดสุพิมพ์และถาด หรือ ข้อกำหนด ในคู่มือผู้ใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนสูงสุดที่รองรับได้ต่อครั้งใน ADF
    1. ตัวอย่าง: CLX-3185FW รองรับได้ 15 หน้าต่อครั้งเท่านั้นใน ADF หากมากกว่านั้น ADF อาจจะติดเมื่อป้อนกระดาษ
  2. เปิดฝา ADF และค่อยๆ นำกระดาษหรือเศษวัสดุที่ติดด้านในออก
  3. ยกถาด ADF และมองหาเศษวัสดุหรือกระดาษที่ติดในทางออก
หากปัญหายังคงอยู่ ให้ไปที่ support.hp.com


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย