ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดผงหมึกว่างเปล่าหรือผงหมึกหมดหรือเปลี่ยนผงหมึก

หากเครื่องพิมพ์แสดง: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Toner Empty (ผงหมึกว่างเปล่า), Toner Exhausted (ผงหมึกหมด) หรือ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก) ให้ทำดังต่อไปนี้:
ลองทำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
  1. ถอดตลับผงหมึกออก และเขย่าจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อกระจายผงหมึก
  2. หากหนึ่งในข้อความแสดงข้อผิดพลาดผงหมึกยังอยู่ แสดงตลับผงหมึกหมดแล้ว และจำเป็นต้องเปลี่ยน
เปลี่ยนตลับผงหมึกโดยไปที่ https://support.hp.com และค้นหาตลับผงหมึกหมึกสำรองเหมาะสมสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณโดยอ้างอิง แผนผังความเข้ากันได้ของผงหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย