ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดผงหมึกไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ
ก่อนดำเนินการซ่อมแซมประเภทใดๆ ในเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นต้องเปิดฝาเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง
มีหลายสาเหตุที่เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อผิดพลาด Invalid Toner (ผงหมึกไม่ถูกต้อง):
 1. ตลับผงหมึกที่ติดตั้งไม่ใช่ตลับหมึกที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์
  รหัสรุ่นผงหมึก (บนฉลากของตลับผงหมึก) ต้องลงท้ายด้วย /XAA หรือ /SEE ในบางกรณี
  หากซื้อเครื่องพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและย้ายไปประเทศอื่น ยังคงต้องซื้อตลับหมึกสำรองของเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับรุ่นในสหรัฐอเมริกา
  รูปภาพ : รหัสรุ่นผงหมึกบนฉลากของตลับผงหมึก
 2. หน้าสัมผัสชิพ CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor) ที่ผงหมึกหรือเครื่องพิมพ์อาจเสียหายหรือสกปรก หน้าสัมผัสเหล่านี้มักจะอยู่ที่ขอบด้านหน้าของผงหมึกและเห็นได้ง่ายเนื่องจากมีสีทอง
  ตรวจสอบว่าหน้าสัมผัสสีสีทองทั้งที่เครื่องพิมพ์และตลับผงหมึกสะอาด (ใช้ผ้าแห้งเท่านั้นสำหรับจุดประสงค์ในการทำความสะอาด) และไม่เสียหาย
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสสีทองบนตลับผงหมึก
 3. หากตลับผงหมึกพิมพ์ที่ใช้เป็นผงหมึกแบบเติม รีไซเคิล หรือทดแทน (ไม่ใช่ของ Samsung) เราไม่สามารถรับประกันว่าจะทำงานกับเครื่องพิมพ์ได้ ตลับผงหมึกรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ รวมทั้ง Samsung ใช้ชิพ CRUM เพื่อติดตามปริมาณผงหมึกที่เหลือในตลับหมึก ในกรณีของผงหมึกทดแทน ชิพ CRUM อาจไม่ได้ออกแบบมาอย่างถูกต้องเพื่อทำงานกับเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกแบบเติม/รีไซเคิลจะได้รับการรีเซ็ตชิพ CRUM หรือเปลี่ยน และชิพอาจได้รับการรีเซ็ตอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสียหายระหว่างกระบวนการ
  บันทึก
  หากตลับหมึกเป็นตลับผงหมึกของแท้จาก Samsung แต่ยังแสดงข้อผิดพลาด Invalid Toner (ผงหมึกไม่ถูกต้อง) ให้ไปที่ https://support.hp.com สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เปลี่ยนตลับผงหมึกที่ไม่ถูกต้องโดยไปที่ https://support.hp.com และค้นหาตลับผงหมึกหมึกสำรองเหมาะสมสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณโดยอ้างอิง แผนผังความเข้ากันได้ของผงหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย