ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PCs - Frequently Asked Questions about Windows 10 in S Mode

This document is for HP computers with Windows 10 in S mode.
Use this document to answer your questions about Windows 10 in S mode on your HP computer. Also find answers to questions about computers with Windows 10 in S mode and ARM processors.
For more information about Windows 10 in S mode, see Windows 10 in S Mode FAQ (in English) on the Microsoft website.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย