ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - กระดาษติดในถาด (Jam 0 (กระดาษติด 0))

บันทึก
สาเหตุทั่วไปของกระดาษติดคือกระดาษ โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุพิมพ์ที่ใช้ได้รับการแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ตรงกับประเภทกระดาษ
เมื่อเครื่องพิมพ์แสดง Jam 0 (กระดาษติด 0) แสดงว่ากระดาษไม่ผ่านเซ็นเซอร์แรก เลือกการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุดในตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำ:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย