ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2070 - ไฟ On Line LED เป็นสีแดง

สภาวะที่แตกต่างกันอาจทำให้ไฟ On Line LED สว่างเป็นสีแดงที่เครื่องพิมพ์ ไฟ LED สว่างอาจแจ้งปัญหากระดาษติด ตลับผงหมึกเหลือน้อย และกระดาษที่ใส่ไม่ถูกต้อง
ในการพิจารณารหัสข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ให้เปิด Easy Printer Manager เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์
บันทึก
หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ คุณยังสามารถดูข้อผิดพลาดใน SyncThru Web Service ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีการตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ใน SyncThru Web Service
การเปิด Easy Printer Manager:
  1. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) และป้อนรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ล่าสุด
  2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในถาดระบบ แล้วเลือก Easy Printer Manager จากรายการ
    รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือก Easy Printer Manager
  3. Easy Printer Manager เปิดขึ้นและแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
    รูปภาพ : ตัวอย่างของ Easy Printer Manager
    ภาพไฮไลต์สถานะของเครื่องพิมพ์
เลือกหนึ่งในลิงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาไฟ LED On Line:
  หมายเหตุ
ก่อนดำเนินการซ่อมแซมประเภทใดๆ ในเครื่องพิมพ์ของคุณที่จำเป็นต้องเปิดฝาเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย