ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2070FW - ADF ไม่ป้อนหน้ากระดาษ

สภาวะที่แตกต่างกันอาจทำให้ ADF (อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ) ป้อนหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้แสดงอยู่ทางด้านล่าง เลือกหนึ่งในลิงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย