ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - อุปกรณ์ไม่สามารถจำลายนิ้วมือของฉันในการตรวจสอบยืนยัน

1. คำแนะนำ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์จะจำลายนิ้วมือของคุณได้เสมอ
 • เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือไวต่อความชื้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์และนิ้วมือของคุณต้องแห้ง ขณะที่คุณพยายามสแกนลายนิ้วมือ
 • นิ้วมือควรจะปิดคลุมปุ่มHome (หน้าหลัก) ทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่าอ่านที่แม่นยำ
 • หากเครื่องพิมพ์มีตัวป้องกันตัวเครื่องหรือหน้าจอ ให้ตรวจสอบว่าตัวป้องกันนั้นจะไม่ปิดคลุมปุ่มHome (หน้าหลัก)
 • ในบางครั้งเซ็นเซอร์ลายนิ้วมืออาจสกปรก หากมีการใช้ทุกวัน ให้ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุยค่อยๆ เช็ดคราบสกปรกที่ไม่พึงประสงค์ออก
 • สแกนลายนิ้วมือจากหลายๆ มุม ขณะกดเครื่องค้างไว้ในตำแหน่งต่างๆ กัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำมากขึ้น
หากคุณไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้ลายนิ้วมือ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

2. รีสตาร์ทอุปกรณ์

หากคุณยังไม่รีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้ปิดอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นให้พยายามยืนยันตัวตนโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ

3. การลบและการเพิ่มลายนิ้วมือ

หากคุณไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณขณะใช้ Samsung Pay คุณอาจจำเป็นต้องลบและเพิ่มลายนิ้วมืออีกครั้ง
 1. จากหน้าจอหลักให้แตะ Apps (แอป)
 2. แตะ Settings (การตั้งค่า)
 3. แตะLock screen and security (หน้าจอล็อคและความปลอดภัย)
 4. แตะ Fingerprints (ลายนิ้วมือ)
 5. ป้อนรหัสผ่านสำรองหรือ PIN แล้วแตะ NEXT (ถัดไป)
 6. แตะที่Fingerprint 1 (ลายนิ้วมือ 1) ค้างไว้
 7. แตะ REMOVE (นำออก)
 8. แตะ REMOVE (นำออก) เพื่อยืนยัน
 9. แตะAdd fingerprint (เพิ่มลายนิ้วมือ)
 10. วางนิ้วไว้บนปุ่มHome (หน้าหลัก) จากนั้นยกออก เมื่อคุณรู้สึกว่ามีการสั่นสะเทือน ทำซ้ำจนกว่าจะถึง 100% เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะบันทึกลายนิ้วมือทั้งหมดไว้ ให้เลื่อนนิ้วเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณกดปุ่มโดยให้นิ้วมือปิดคลุมปุ่มทั้งหมดไว้

4. เพิ่มลายนิ้วมืออื่นๆ

บันทึก
เพื่อความแม่นยำมากขึ้น ให้เพิ่มลายนิ้วมือนิ้วเดิมจากมุมต่างๆ กัน ขณะถืออุปกรณ์ในมือของคุณ
คุณสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือเพิ่มเติมได้สามรายการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งคุณสามารถใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้แต่ละรายการ ในการชำระเงินด้วย Samsung Pay
 1. จากหน้าจอหลักให้แตะ Apps (แอป)
 2. แตะ Settings (การตั้งค่า)
 3. แตะLock screen and security (หน้าจอล็อคและความปลอดภัย)
 4. แตะ Fingerprints (ลายนิ้วมือ)
 5. ป้อนรหัสผ่านสำรองหรือ PIN แล้วแตะ NEXT (ถัดไป)
 6. แตะAdd fingerprint (เพิ่มลายนิ้วมือ)
 7. วางนิ้วไว้บนปุ่มHome (หน้าหลัก) จากนั้นยกออก เมื่อคุณรู้สึกว่ามีการสั่นสะเทือน ทำซ้ำจนกว่าจะถึง 100% เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะบันทึกลายนิ้วมือทั้งหมดไว้ ให้เลื่อนนิ้วเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณกดปุ่มโดยให้นิ้วมือปิดคลุมปุ่มทั้งหมดไว้
 8. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว เพื่อเพิ่มลายนิ้วมืออื่น

5. ติดต่อเรา

หากยังพบปัญหากับเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ โปรดติดต่อเราโดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง
นอกจากนี้คุณยังติดต่อเราได้จากภายในแอป Samsung Pay
 1. จากหน้าจอหลักให้แตะ Apps (แอป)
 2. แตะ Samsung Pay
 3. แตะ MORE (เพิ่มเติม)
 4. แตะ Help (วิธีใช้)
 5. แตะContact us (ติดต่อเรา) เพื่อส่งคำถามทางอีเมล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย