ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ตำแหน่งที่แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์และรุ่น

หมายเลขผลิตภัณฑ์และรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  1. หมายเลขผลิตภัณฑ์และรุ่นที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย