ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - ใส่กระดาษในถาด 1

ใส่กระดาษในถาด 1
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 1 ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 100 แผ่น หรือซองจดหมาย 10 ซอง
 1. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. ดึงที่รองถาดกระดาษออกมาเพื่อรองรับกระดาษ
  รูปภาพ : ดึงที่รองถาดกระดาษออกมา
 3. ใช้สลักปรับสีฟ้าเพื่อแยกตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง แล้วใส่กระดาษในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษในถาด 1
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้ขีดบนตัวกั้นกระดาษ
    บันทึก
  ความสูงของปึกกระดาษสูงสุดคือ 10 มม. หรือกระดาษ 75 g/m2 ประมาณ 100 แผ่น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ใช้สลักปรับสีฟ้า ปรับตัวกั้นด้านข้างให้แตะกับปึกกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
การวางแนวกระดาษในถาด 1
การวางแนวกระดาษในถาด 1
ชนิดกระดาษ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
แนวตั้งและแนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
รูหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
รูหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • ทำสำเนา/พิมพ์ หรือ พิมพ์
  • จัดการถาด
  • โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด เพื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย