ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682, Managed E65050, E65060, E65150, E65160, MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - ใส่กระดาษในถาด 1

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 1 ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 100 แผ่น หรือซองจดหมาย 10 ซอง
 1. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. ดึงที่รองถาดกระดาษออกมาเพื่อรองรับกระดาษ
  รูปภาพ : ดึงที่รองถาดกระดาษออกมา
 3. ใช้สลักปรับสีฟ้าเพื่อแยกตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง แล้วใส่กระดาษในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูส่วน การวางแนวกระดาษในถาด 1 ด้านล่าง
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้ขีดบนตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  ความสูงของปึกกระดาษสูงสุดคือ 10 มม. หรือกระดาษ 75 g/m2 ประมาณ 100 แผ่น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ใช้สลักปรับสีฟ้า ปรับตัวกั้นด้านข้างให้แตะกับปึกกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ

การวางแนวกระดาษในถาด 1

กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์ม
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
แนวตั้ง
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
แนวนอน
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
แนวตั้งและแนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 มม.), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Double Postcard (JIS))
รูหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
แนวตั้งและแนวนอน
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติหรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.
รูหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ นำทางไปที่แอปพลิเคชัน การตั้งค่า และจากนั้นเลือกไอคอน การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  1. ทำสำเนา/พิมพ์ หรือ พิมพ์
  2. จัดการถาด
  3. โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย