ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise MFP M681, M682 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

  บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/colorljM681MFP or www.hp.com/support/colorljM682MFP
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่องพิมพ์
M681dh
J8A10A
M681f
J8A11A
Flow M681f
J8A12A
Flow M681z
J8A13A
Flow M682z
J8A17A
การจัดการกระดาษ
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
ถาด 2 (ความจุ 550 แผ่น)
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
  บันทึก
รุ่น M681dh and Flow M681f ยอมรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นเสริมได้สูงสุดสองถาด ถาด 3 มาพร้อมกับรุ่น M681f ซึ่งยอมรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นเพิ่มได้อีกหนึ่งถาด
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษ 3x550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษ HCI 1 x 550/2,000 แผ่นพร้อมแท่นวาง
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
ตัวเลือก
ไม่รองรับ
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 3 ถาด
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
Hi-Speed USB 2.0
พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับพิมพ์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
พอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ฟังก์ชัน HP Wireless Direct Print ในตัวสำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2900nw Print Server สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
หน่วยความจำ
หน่วยความจำพื้นฐาน 2 GB
  บันทึก
หน่วยความจำพื้นฐานขยายได้ถึง 2.5 GB โดยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำ DIMM
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
หน่วยความจำพื้นฐาน 2.5 GB
  บันทึก
หน่วยความจำพื้นฐานขยายได้ถึง 3 GB โดยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำ DIMM
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 320 GB
การรักษาความปลอดภัย
HP Trusted Platform Module สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
หน้าจอแผงควบคุมและแป้นพิมพ์
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสี
แป้นพิมพ์กายภาพ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
พิมพ์
พิมพ์ 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 47 ppm บน A4
ไม่รองรับ
พิมพ์ 60 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 56 ppm บน A4
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว
แฟกซ์
ตัวเลือก
การทำสำเนาและสแกน
  บันทึก
ความเร็วในการทำสำเนาและสแกนอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลล่าสุด ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM681MFP or www.hp.com/support/colorljM682MFP
ทำสำเนา 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 47 ppm บน A4
ไม่รองรับ
ทำสำเนา 60 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 56 ppm บน A4
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
สแกน 75 ภาพต่อนาที (ipm) (ด้านเดียวและสองด้าน)
สแกน 90 ipm (ด้านเดียว)
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
สแกน 180 ipm (สองหน้า)
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 150 แผ่นพร้อมการสแกนสองหัวสำหรับทำสำเนาและสแกนสองด้านแบบรอบเดียว
เทคโนโลยี HP EveryPage รวมถึงการตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่นอัลตราโซนิค
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
Optical Character Recognition (OCR) ในตัวให้ความสามารถในการแปลงหน้าที่พิมพ์เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ได้
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
คุณสมบัติฉลาก SMART ให้การตรวจจับขอบกระดาษสำหรับการตัดหน้าอัตโนมัติ
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
การวางแนวหน้ากระดาษอัตโนมัติสำหรับหน้าที่มีข้อความอย่างน้อย 100 ตัวอักษร
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
การปรับโทนอัตโนมัติจะตั้งค่าความเข้ม ความสว่าง และการลบพื้นหลังสำหรับแต่ละหน้า
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ส่งแบบดิจิตอล
ส่งเอกสารไปยังอีเมล์, USB และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
ส่งเอกสารไปยัง SharePoint®
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows PCL 6 ของเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ OS X และกับโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows: โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” เวอร์ชัน 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมเมื่อใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6" เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" เวอร์ชัน 3 และไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" เวอร์ชัน 4 จากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้: www.hp.com/support/colorljM681MFP or www.hp.com/support/colorljM682MFP
OS X: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP HP Easy Start ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP
 1. ไปที่ 123.hp.com/LaserJet
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ (สำหรับ Windows หรือโปรแกรมติดตั้งบนเว็บสำหรับ OS X)
หมายเหตุ
Windows® XP SP3, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows Vista® เวอร์ชัน 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Vista แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Vista ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows Server 2003 SP2, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows 7 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
การสนับสนุน Windows 8 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 8.1 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
การสนับสนุน Windows 8.1 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft ใน OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 10 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows Server 2008 SP2, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2008 แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2008 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows Server 2008 SP2, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2008 แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2008 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.12 Sierra
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP มีให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com/LaserJet ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งของ HP สำหรับ OS X ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP
สำหรับ OS X ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจาก 123.hp.com/LaserJet
 1. ไปที่ 123.hp.com/LaserJet
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM681MFP or www.hp.com/support/colorljM682MFP สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์และสำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd ภายใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงค์
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows
OS X:
 • ไดร์ฟซีดีรอม ไดร์ฟดีวีดี หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
 • เนื้อที่ว่างขนาด 400 เมกะไบต์ (MB) บนฮาร์ดดิสก์
 • 1 GB RAM (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เนื้อที่ว่างขนาด 1 เมกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
โซลูชันการพิมพ์มือถือ
HP นำเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ ได้ง่าย ในการดูรายการทั้งหมดและกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุด ให้ไปที่ www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting
  บันทึก
อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถการพิมพ์มือถือและ ePrint ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน
 • Wi-Fi Direct (รุ่นไร้สายเท่านั้น)
 • HP ePrint ผ่านอีเมล์ (ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected)
 • แอปพลิเคชัน HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
 • แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
 • ซอฟต์แวร์ HP ePrint
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • การพิมพ์ Android
ขนาดของเครื่องพิมพ์
ขนาดของรุ่น M681dh และ Flow M681f
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1 - 460 มม.
2 - 510 มม.
3 - 658 มม.
น้ำหนักของเครื่องพิมพ์ - 42.5 กก.
1 - 910 มม.
2 - 770 มม.
3 - 963 มม.
ขนาดของรุ่น M681f
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1 - 657 มม.
2 - 657 มม.
3 - 1108 มม.
น้ำหนักของเครื่องพิมพ์ - 61.6 กก.
1 - 1360 มม.
2 - 948 มม.
3 - 992 มม.
ขนาดของรุ่น Flow M681z
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1 - 657 มม.
2 - 657 มม.
3 - 1270 มม.
น้ำหนักของเครื่องพิมพ์ - 74.7 กก.
1 - 1529 มม.
2 - 967 มม.
3 - 992 มม.
ขนาดของรุ่น Flow M682z
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1 - 657 มม.
2 - 657 มม.
3 - 1270 มม.
น้ำหนักของเครื่องพิมพ์ - 75.4 กก.
1 - 1529 มม.
2 - 770 มม.
3 - 992 มม.
ขนาดของถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมที่เปิดจนสุด
1 - 130 มม.
2 - 510 มม.
3 - 458 มม.
น้ำหนัก - 6.3 กก.
1 - 130 มม.
2 - 510 มม.
3 - 770 มม.
ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีหนึ่งถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
รุ่น M681dh และ Flow M681f
ความสูง - 788 มม.
ความลึก - 460 มม.
ความกว้าง - 510 มม.
น้ำหนัก - 48.8 กก.
ความสูง - 1040 มม.
ความลึก - 770 มม.
ความกว้าง - 963 มม.
รุ่น M681f
ความสูง - 1238 มม.
ความลึก - 657 มม.
ความกว้าง - 657 มม.
น้ำหนัก - 67.9 กก.
ความสูง - 1490 มม.
ความลึก - 948 มม.
ความกว้าง - 992 มม.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
1 - 450 มม.
2 - 657 มม.
3 - 657 มม.
น้ำหนัก - 18.6 กก.
1 - 450 มม.
2 - 992 มม.
3 - 948 มม.
ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์และถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
ความสูง - 1108 มม.
ความลึก - 657 มม.
ความกว้าง - 657 มม.
น้ำหนัก - 61.1 กก.
ความสูง - 1360 มม.
ความลึก - 948 มม.
ความกว้าง - 992 มม.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
1 - 450 มม.
2 - 657 มม.
3 - 657 มม.
น้ำหนัก - 22.7 กก.
1 - 450 มม.
2 - 992 มม.
3 - 984 มม.
ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์และถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
ความสูง - 1108 มม.
ความลึก - 657 มม.
ความกว้าง - 657 มม.
น้ำหนัก - 65.2 กก.
ความสูง - 1360 มม.
ความลึก - 984 มม.
ความกว้าง - 992 มม.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ HCI 1 x 550/2,000 แผ่นพร้อมแท่นวาง
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
1 - 450 มม.
2 - 657 มม.
3 - 657 มม.
น้ำหนัก - 25.2 กก.
1 - 450 มม.
2 - 992 มม.
3 - 967 มม.
ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์และถาดป้อนกระดาษ HCI 1 x 550/2,000 แผ่นพร้อมแท่นวาง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมเปิดจนสุด
ความสูง - 1108 มม.
ความลึก - 657 มม.
ความกว้าง - 657 มม.
น้ำหนัก - 67.7 กก.
ความสูง - 1360 มม.
ความลึก - 967 มม.
ความกว้าง - 992 มม.
การใช้กระแสไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง
โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/colorljM681MFP or www.hp.com/support/colorljM682MFP
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% RH
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย