ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - 13.8 ลวดเย็บติด

13.8 ลวดเย็บติด

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำลวดเย็บที่ติดออกจาก HP Stapling Mailbox เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.8X.XX – กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
 1. เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 2. ดึงมือจับสีบนตลับลวดเย็บกระดาษ แล้วดึงตลับลวดเย็บกระดาษออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 3. ยกที่จับขนาดเล็กทางด้านหลังของตลับลวดเย็บกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : นำลวดเย็บกระดาษที่ติดออก
 4. ดึงลวดเย็บกระดาษที่ติดอยู่ออก
 5. ปิดที่จับทางด้านหลังของตลับลวดเย็บกระดาษ ตรวจดูว่าแน่นเข้าที่ดีแล้ว
  รูปภาพ : ปิดก้าน
 6. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษกลับเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม และดันมือจับสีจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป
 7. ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาที่เย็บกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย