ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - 13.E1, 13.70 กระดาษติดในเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

13.E1, 13.70 กระดาษติดในเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจาก HP Stapling Mailbox เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.E1.XX กระดาษติดที่ถาดกระดาษออกมาตรฐาน
  13.70.XX กระดาษติด MBM
 1. นำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก HP Stapling Mailbox
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 2. เปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกที่ด้านหลังของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ หากมีกระดาษติดอยู่ภายในฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติดที่สามารถมองเห็นได้ ให้ดึงขึ้นมาในแนวตรงเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกของ HP Stapling Mailbox
  รูปภาพ : ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกของ MBM

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย