ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - 13.A3, 13.A4 กระดาษติดในตัวป้อนซองจดหมาย

13.A3, 13.A4 กระดาษติดในตัวป้อนซองจดหมาย
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากตัวป้อนซองจดหมาย เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้และภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A3.XX กระดาษติดในถาด 3
 • 13.A4.XX กระดาษติดในถาด 4
 1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : ถอดตัวป้อนซองจดหมายออกจากเครื่องพิมพ์
 2. นำซองจดหมายที่ติดหรือเสียหายออกจากถาด
  รูปภาพ : นำซองจดหมายที่ติดออก
 3. นำซองจดหมายออกจากลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำซองจดหมายที่ติดออก
 4. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ติดตั้งตัวป้อนซองจดหมาย

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย