ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Laserjet Enterprise M631-M633, HP LaserJet Managed E62555-E62575, E62655-E62675 - นำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์ (13.B9, 13.B2, 13.FF)

นำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์ (13.B9, 13.B2, 13.FF)

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวา อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน และบริเวณฟิวเซอร์ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้และภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.B2.XX กระดาษติดใน <ฝาครอบหรือฝา>
 • 13.B9.XX กระดาษติดในฟิวเซอร์
 • 13.FF.EE กระดาษติดเมื่อเปิดฝา
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดึงกระดาษที่ติดออก
 1. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 2. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ถอดฟิวเซอร์โดยจับสลักสองด้านและดึงฟิวเซอร์ออกมาตรงๆ จากเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนที่จะจับ
  รูปภาพ : ถอดฟิวเซอร์ออก
 4. นำกระดาษที่ติดออกจากช่องฟิวเซอร์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
 6. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย