ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - ติดตั้งอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นและถาดป้อนกระดาษ HCI 2,000 แผ่นพร้อมแท่นวาง

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นและถาดป้อนกระดาษ HCI 2,000 แผ่นพร้อมแท่นวาง
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นและถาดป้อนกระดาษความจุสูง (HCI) 2,000 แผ่นพร้อมแท่นวางสำหรับเครื่องพิมพ
  บันทึก
อุปกรณ์เสริมนี้สามารถใช้ร่วมกับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นสูงสุดสามถาด
รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
 1. นำอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ HCI ออกจากกล่อง แล้วนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้:
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟและสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : ถอดสาย
 4. วางเครื่องพิมพ์บนอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ HCI ใช้สลักปรับตำแหน่งที่ด้านบนของ HCI เพื่อจัดตำแหน่งเครื่องพิมพ์ ปิดสลักที่ด้านขวาของถาดป้อนกระดาษ HCI เพื่อล็อค
    หมายเหตุ
  HP ขอแนะนำให้ใช้คนสามคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์เพื่อวางบนอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : วางเครื่องพิมพ์บนอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ
 5. นำเทปออกจากด้านนอกของอุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ถอดเทปออก
 6. เปิดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
  รูปภาพ : เปิดถาด
 7. หมุนตัวล็อคถาดตามเข็มนาฬิกา
  รูปภาพ : หมุนตัวล็อคถาดตามเข็มนาฬิกา
 8. นำเทปและสายรัดสำหรับการขนส่งออกจากถาด
  รูปภาพ : นำเทปและสายรัดสำหรับการขนส่งออก
 9. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษและความยาวกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้าและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 10. ใส่กระดาษลงในถาด ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 11. นำบล็อกหมายเลขถาดออกจากด้านหลังของหน้ากากถาด
  รูปภาพ : ถอดบล็อกหมายเลขถาด
 12. ใส่บล็อกหมายเลขถาดลงในช่องอีกครั้งโดยให้หมายเลขสามหันออกด้านนอก หมายเลขสามควรแสดงทางด้านหน้าขวาของถาด
  รูปภาพ : ใส่บล็อกหมายเลขถาดอีกครั้งโดยให้หมายเลขสามหันออกด้านนอก
 13. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 14. เปิดถาดป้อนกระดาษ HCI
  รูปภาพ : เปิดถาด HCI
 15. นำเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากถาด
  รูปภาพ : นำเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 16. ปรับตัวกั้นขนาดกระดาษโดยดันสลักสีฟ้าเข้าไปและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นขนาดกระดาษ
 17. ใส่ปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ HCI และตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 18. นำบล็อกหมายเลขถาดออกจากด้านหลังของหน้ากากถาด
  รูปภาพ : ถอดบล็อกหมายเลขถาด
 19. ใส่บล็อกหมายเลขถาดลงในช่องอีกครั้งโดยให้หมายเลขสี่หันออกด้านนอก หมายเลขสี่ควรแสดงทางด้านหน้าขวาของถาด
  รูปภาพ : ใส่บล็อกหมายเลขถาดอีกครั้งโดยให้หมายเลขสี่หันออกด้านนอก
 20. ปิดถาด HCI
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงขยายถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน
  ห้ามใช้ถาดกระดาษเป็นขั้นบันได
  เอามือออกจากถาดขณะปิด
  ต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 21. คลายฐานค้ำที่ด้านล่างของแท่นวางเครื่องพิมพ์เพื่อให้วางบนพื้นและรองรับเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  ฐานค้ำควรมีแรงดันบนพื้นเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เลื่อน
  รูปภาพ : คลายฐานค้ำเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์
 22. เชื่อมต่อสายไฟและสาย USB หรือเครือข่ายอีกครั้ง
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายอีกครั้ง
 23. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
 24. กำหนดค่าอุปกรณ์เสริมในซอฟต์แวร์ไดรเวอร์การพิมพ์ ค้นหาระบบปฏิบัติการของคุณในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนให้มา
  • OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งควรจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์ครั้งแรกหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี้แล้ว หากไม่มีการอัปเดตดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. จากเมนู Apple () คลิก System Preferences
   2. เลือก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) (หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน))
   3. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิก Options & Supplies จากนั้นคลิกแท็บ Options
   4. กำหนดค่าอุปกรณ์เสริมด้วยตนเอง
  • Windows® 8.0, 8.1 และ 10: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. Windows® 8.0 และ 8.1: เลื่อนไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาบนรูปหน้าต่าง
    Windows® 10: คลิกขวาไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายของเดสก์ท็อป
   2. เลือกแผงควบคุม ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. อัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเชื่อมต่อและไดรเวอร์การพิมพ์ดังนี้
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วย HP Universal Print Driver (UPD): ในส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้) ภายใต้ Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 version 4: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วยตนเองโดยคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ข้างถาดที่จะติดตั้ง แล้วเลือก HP 2000-sheet Input Tray (ถาดป้อนกระดาษแบบ 550 แผ่นของ HP)
  • Windows® 7: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
   2. เปิดเมนู เริ่ม ของ Windows จากนั้น คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นี้ และเลือกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. อัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเชื่อมต่อและไดรเวอร์การพิมพ์ดังนี้
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วย HP Universal Print Driver (UPD): ในส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้ ภายใต้ การกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
  • Windows® XP และ Windows Vista®: แต่หากมีการต่ออุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
   2. เปิดเมนู เริ่ม ของ Windows และคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) (หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) สำหรับ XP)
   3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์) (หรือ Properties (คุณสมบัติ) สำหรับ XP)
   4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
   5. คลิกที่ส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้
   6. ในการอัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ USB ในเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ ให้เลือก อัปเดตทันที

ประเทศ: Flag ไทย