ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Office - เครื่องพิมพ์ปิดหลังผ่านไปสองสามนาที

เครื่องพิมพ์มาพร้อมโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ ซึ่งจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่ โดยคุณลักษณะที่ว่านี้จะส่งผลให้เครื่องพิมพ์เข้าโหมดสแตนด์บาย แต่เครื่องพิมพ์จะยังเปิดอยู่แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งในบางกรณี จอแสดงผลจะไม่แสดงข้อความใดๆ เลย และมองเผินๆ เหมือนเครื่องพิมพ์ปิดไปแล้ว
หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้ดำเนินการใดดังต่อไปนี้
  • กดปุ่มเปิด/ปิดหรือปุ่มอื่นๆ บนเครื่องพิมพ์
  • พิมพ์เอกสารหรือรูปภาพจากเครื่องพิมพ์
หลังจากที่พยายามดำเนินตามวิธีการข้างต้นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี แต่ยังพบปัญหาอยู่ ให้ดู Printer Will Not Power On (เครื่องพิมพ์ไม่เปิด) เพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย