ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ไม่สามารถพิมพ์ขณะแชร์เครื่องพิมพ์

พิมพ์งานออกมาไม่ได้ขณะใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องพิมพ์แชร์
ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาต่อไปนี้
  • ยังไม่ได้เปิดใช้งานการแชร์การพิมพ์ในซอฟต์แวร์
  • ค่าเครือข่ายหรือระบบความปลอดภัยที่ตั้งไว้บล็อกการเชื่อมต่อ

เปิดใช้งานการแชร์การพิมพ์ผ่านซอฟต์แวร์

เลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณจากหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อดูขั้นตอนการเปิดใช้งานการแชร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย